A man holding a pen whilst using a laptop
A man holding a pen whilst using a laptop

Riešenie podľa témy

Spoločnosť Sharp ponúka komplexné portfólio oceňovaných riešení na vizualizáciu a správu informácií, ktoré podnikom všetkých veľkostí pomáhajú transformovať spôsob, ktorým s informáciami pracujú.

Každá organizácia čelí mnohých výzvam a často potrebuje širokú škálu technológií, aby uspokojila potreby podniku, jeho zamestnancov a v neposlednom rade aj zákazníkov.

Spoločnosť Sharp ponúka komplexné portfólio oceňovaných riešení na vizualizáciu a správu informácií, ktoré podnikom všetkých veľkostí pomáhajú transformovať spôsob, ktorým s informáciami pracujú.

Riešenie podľa témy

Zabezpečenie

Zabezpečenie informácií

Spoločnosť Sharp si je vedomá, že zabezpečenie informácií je nutnou súčasťou stratégie správy dokumentov a tlače. Ak dôjde k odcudzeniu alebo ohrozeniu obchodne citlivých alebo kritických informácií, môže to mať obrovské prevádzkové a finančné dopady, z ktorých sa mnoho podnikov nikdy plne nespamätá.

Tlačiarne a multifunkčné zariadenia Sharp preto disponujú balíkom bezpečnostných funkcií. Sú navrhnuté tak, aby vám pomohli kontrolovať a spravovať zásady zabezpečenia tlače. Chránia taktiež vaše informácie a dokumenty pred mnohými fyzickými a kybernetickými bezpečnostnými hrozbami a zároveň spĺňajú požiadavky na dodržiavanie právnych predpisov.

Spoločnosť Sharp môže taktiež všetko spravovať za vás prostredníctvom služby Smart Security Service. Zahŕňa našu službu Smart Security Service, ktorá vám pomôže porozumieť hrozbám, ktoré ohrozujú vašu firmu, a zaistí ochranu prispôsobenú vašim individuálnym potrebám.

Man-pressing-lock-icon-on screen

8K technológia

8K technológia

Ak obrázok vydá za tisíc slov, potom je 8K celý román. 8K displeje idú oveľa ďalej než HD a 4K a poskytujú ohromujúci obraz s vysokým rozlíšením pre výnimočne čisté a realistické snímky, prezentácie, videá a ďalší audiovizuálny obsah. Predpokladá sa, že prinesie obrovské výhody v najrôznejších oblastiach, ako je celoplošné vysielanie, lekárska starostlivosť, inžinierstvo, dizajn, bezpečnosť, a pre spoločnosť ako celok.

Víziou spoločnosti Sharp je zmeniť spôsob, akým je svet vnímaný, a to s takou úrovňou detailov a realizmu, akú sme doteraz nezažili. Ekosystém Sharp 8K pomáha po novom definovať naše vnímanie reality a odhaliť to, čo naše oči nie sú schopné vidieť. Naša revolučná technológia 8K vytvára obraz s ultravysokým rozlíšením a vernými farbami, ktorý má 16-krát vyššie rozlíšenie než Full-HD, čo súčasná generácia obrazu 4K jednoducho nedokáže.

Sme v čele hnutia 8K, podporujeme rozširovanie 8K aplikácií a vytvárame ďalšie príležitosti pre firmy, aby mohli využívať mimoriadne detailný obraz a video.

Two men looking at a large display in a car showroom

Hybridná práca

Riešenie hybridnej práce

V dôsledku pandémie COVID-19 je teraz v mnohých organizáciách hybridná práce nutná a firmy tak museli nájsť spôsoby, ako kombinovať prácu v kancelárii, doma a na diaľku. Ak je zavedená efektívne, môže byť veľmi prínosná – a to tak pre organizáciu v zmysle produktívnejšej, motivovanejšej a flexibilnejšej pracovnej sily, ako pre jej zamestnancov, ktorí si môžu užívať lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Hybridné pracovné riešenia od spoločnosti Sharp vám umožnia pracovať inteligentnejšie a zároveň bezpečne a efektívne. Naše portfólio zahŕňa celý rad AV zariadení a nástrojov, ktoré vám pomôžu zaviesť efektívne pravidlá hybridnej práce a uľahčiť všetkým pracovný život. Patria medzi ne moderné displeje, projektory, videokonferenčné zariadenia, podporný AV softvér a príslušenstvo.

Woman attending an online meeting from home

Budúcnosť práce

Riešenia budúcnosti práce

Zvýšte zmysluplnosť práce pre svojich zamestnancov. Podporte ich úspech, rast a kariérny rozvoj zavedením technológií, ktoré im umožnia zostať v spojení a byť produktívni.

V spoločnosti Sharp veríme, že skutočnými hýbateľmi každej firmy sú ľudia a že čím viac majú právomocí, tým úspešnejšia vaša firma môže byť. Preto si uvedomujeme, že je dôležité plne porozumieť ich očakávaniam a predstavám o „pracovisku budúcnosti“.

Na základe nášho vlastného výskumu a aktuálnych znalostí sa s vami môžeme podeliť o výsledky, ktorými spoločne posúvame pracoviská dopredu. V mnohých našich článkoch sa zaoberáme tým, ako sa môžeme zameriavať na ľudí, pretože tí sú hybnou silou každej firmy.

Group of young work colleagues in an informal meeting

Prečo si vybrať spoločnosť Sharp ako svojho technologického partnera?

Uvedomujeme si, že potreby vašej firmy sú jedinečné a často sa vyvíjajú. Naši špecializovaní a skúsení konzultanti s vami budú úzko spolupracovať, aby pochopili vaše ciele a navrhli riešenie, ktoré bude vyhovovať vám aj vášmu tímu, a to tak teraz, ako aj v nasledujúcich rokoch.

Už dlhé roky navrhujeme v rámci odboru inovatívne a špičkové riešenia, vrátane oceňovaných produktov a technológií (viac informácií podľa konkrétneho prostredia). A máme desiatky rokov skúseností naprieč všetkými odvetviami, veľkosťami spoločností a obchodnými prostrediami.

V prípade osobných služieb a vysokokvalitných AV riešení alebo riadených tlačových služieb od dôveryhodnej globálnej značky sa môžete spoľahnúť na spoločnosť Sharp.