Notepad with 'Safety Data Sheets' written in it next to a cup of coffee
Notepad with 'Safety Data Sheets' written in it next to a cup of coffee

Karty bezpečnostných údajov

Karty bezpečnostných údajov opisujú vlastnosti chemickej látky.

Bezpečnosť chemických látok

Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) opisuje vlastnosti chemickej látky a núdzové opatrenia pre zaobchádzanie s touto chemickou látkou – výrobkom, ktorý ju obsahuje – pre prípad nehody.

To pomáha zaistiť, aby ste správne pochopili vlastnosti chemickej látky a aby sa výrobky obsahujúce túto chemickú látku mohli bezpečne používať.

Woman working at home office with laptop and printed documents