Hands holding a plant
Hands holding a plant

Spoločenská zodpovednosť firmy (CSR)

Naša stratégia spoločenskej zodpovednosti firmy (CSR) je navrhnutá tak, aby sme čo najviac dávali naspäť a mali pozitívny dopad na našich zamestnancov, životné prostredie, vybrané charitatívne organizácie a komunitu okolo nás.

Spoločenská zodpovednosť firmy

Spoločenská zodpovednosť firmy (CSR) Sharp Europe

V roku 1973 si spoločnosť Sharp vytýčila odvážnu obchodnú filozofiu: „prispievať ku kultúre, prospechu a blahobytu ľudí na celom svete“. S cieľom dosiahnuť tento cieľ sú „úprimnosť a kreativita“ hlavnými zásadami všetkého, čo robíme, a sme jasne odhodlaní poskytovať produkty a technológie, ktoré pomáhajú robiť spoločnosť lepším miestom.

Naša stratégia spoločenskej zodpovednosti firmy (CSR) je navrhnutá tak, aby sme čo najviac dávali naspäť a mali pozitívny dopad na našich zamestnancov, životné prostredie, vybrané charitatívne organizácie a komunitu okolo nás.

Nezisková organizácia „charity: water“

Obmedzený prístup k pitnej vode je realitou pre štyri z piatich rodín v rozvojových krajinách. V hornatej oblasti Tigraj v Etiópii nie je neobvyklé, že ľudia chodia pre vodu hodinu aj dlhšie a čerpajú ju nefiltrovanú z kalných, otvorených studní. V roku 2019 preto začala spoločnosť Sharp Europe spolupracovať s neziskovou organizáciou charity: water na financovaní vytvorenia ručnej vodnej pumpy.

Projekt bol dokončený v júni 2021 a mení životy viac než 65 000 miestnych obyvateľov tým, že im umožňuje prístup k čistej a neškodnej pitnej vode. To bolo zvlášť dôležité počas pandémie COVID-19, pretože dostatočná hygiena a dôkladná čistota sú prvými líniami obrany proti infekcii, ale bez čistej vody je to v podstate nemožné.

Aby bola zaistená udržateľnosť projektu, bola miestna komunita povzbudzovaná aj k tomu, aby prevzala zodpovednosť za priebežnú údržbu vodovodov, identifikovala svoje hygienické problémy a zaviedla dlhodobé zdravotné a hygienické postupy.

Prečítajte si viac o charity: water: Sharp Europe & charity: water Providing Clean Water in Ethiopia

Three images of people collecting water

Zníženie našej uhlíkovej stopy

Ako spoločnosť, ktorá kladie dôraz na trvalú udržateľnosť, sa spoločnosť Sharp v minulom roku prihlásila do „Registra uhlíkovej stopy, kompenzácie a odstraňovania CO2“, ktorý vedie španielske Ministerstvo pre ekologickú transformáciu a demografické výzvy.

Tento register pomáha koordinovať úsilie španielskych organizácií pri výpočte a znižovaní emisií skleníkových plynov vznikajúcich pri ich činnosti s cieľom znížiť dopad na zmenu klímy.

Zároveň poskytuje možnosť kompenzovať celú alebo časť svojej uhlíkovej stopy prostredníctvom niekoľkých projektov zalesňovania na území štátu. Tieto projekty v sebe spájajú viacero environmentálnych a sociálnych prínosov, okrem iného pohlcovanie oxidu uhličitého z atmosféry, známeho tiež ako sekvestrácia uhlíka.

V súčasnosti sme zaregistrovaní pre roky 2019 a 2020 a máme osvedčenie o registrácii úrovne „KALKULÁCIA“, pretože počítame a overujeme naše priame emisie aj emisie spojené so spotrebou energie. Naším cieľom pre nadchádzajúce roky je dosiahnuť registráciu na úrovni „REDUKCIA“ alebo „KOMPENZÁCIA“.

Crowd holding large sun model

Starostlivosť o zraniteľných

Pandémia COVID-19 mala významný dopad na fyzické a psychické zdravie mnohých ľudí, najmä však na zraniteľnejších členov spoločnosti.

Nadácia Catalonia so sídlom v blízkosti španielskej Barcelony si kladie za cieľ podporovať a propagovať vzdelávanie, opatrovníctvo, odbornú prípravu, zamestnávanie a sociálno-kultúrnu starostlivosť so zameraním na osoby s mentálnym postihnutím, poruchami správania alebo osoby ohrozené sociálnym vylúčením. Počas obmedzenia sociálnych aktivít pre epidémiu COVID-19 trpeli tieto skupiny viac než obvykle, pretože sa im nedostávala zvláštna pozornosť a riadené aktivity, ktoré potrebujú.

S tým, ako sa títo ľudia vracajú do normálneho života, začali vo svojej dielni vytvárať propagačné materiály, čo jej chránencom pomáha získať väčšiu motiváciu a pocit začlenenia do spoločnosti, lebo vidia, že ich výrobky používajú známe firmy.

Spoločnosť Sharp počas predajných akcií, stretnutí a miestnych udalostí pravidelne rozdáva rôzne marketingové predmety, a preto sme si tohto roku vybrali nadáciu na vytvorenie niektorých našich propagačných materiálov. Už sme napríklad kúpili žabky a v budúcnosti plánujeme objednať ďalší tovar pre stretnutia predajcov.

Woman making flip-flops