Silhouettes of people working
Silhouettes of people working

Výkonný tím spoločnosti Sharp

Výkonný tím spoločnosti Sharp predstavujú poprední odborníci na technologické inovácie, vývoj produktov, prevádzkovú výkonnosť, zákaznícky komfort, riadenie zdrojov a všetky ďalšie oblasti, ktoré sú nutné pre prevádzku moderného, dynamického pracoviska.

Výkonný tím Sharp Europe

Zoznámte sa s európskym vedúcim tímom spoločnosti Sharp.

Rob Tung Headshot

Rob Tung

Prezident

Rob vyštudoval informatiku a už 25 rokov pôsobí v odbore IT a spotrebnej elektroniky. Je zodpovedný za rozvoj zisku a rastu spoločnosti Sharp Europe a taktiež za zaistenie toho, aby bola filozofia spoločnosti Sharp šírená po celej Európe, aby si každý v živote mohol užívať dobro a krásu technológie.

Yoichi Tomota Headshot

Yoichi Tomota

Viceprezident

Yoichi pracuje v spoločnosti Sharp už viac než 26 rokov, z toho 9 rokov v zahraničných pobočkách spoločnosti Sharp vo Veľkej Británii a Číne. Nesie zodpovednosť za vytyčovanie smeru rozvoja a cieľov európskych B2B obchodných aktivít spoločnosti Sharp a za urýchlenie obchodných aktivít na dosahovanie výsledkov vo všetkých príslušných európskych obchodných činnostiach.

Alexander Hermann Headshot

Alexander Hermann

prezident, Information Systems Europe

Od roku 2004 je Alex zodpovedný za jednotlivé krajiny, regióny a všetky európske pridružené spoločnosti B2B predaja spoločnosti Sharp. Teraz pracuje na premene spoločnosti Sharp z dodávateľa hardvéru a služieb na poskytovateľa pokročilých riešení a služieb pre pracoviská budúcnosti; toto úsilie je podporované významnými investíciami do akvizícií spoločností poskytujúcich IT služby a rozširovaním portfólia technológií spoločnosti Sharp.

Výkonný tím - Shared Services a Information Systems

Zoznámte sa s výkonným tímom Shared Services a Information Systems

Seitaro Nomura Headshot

Seitaro Nomura

Prezident Shared Services Europe

Seitaro získal kvalifikáciu certifikovaného verejného účtovníka (CPA) vo Washingtone v USA a posledných 20 rokov pôsobí v spoločnosti Sharp, z toho viac než 15 rokov v zahraničných pobočkách spoločnosti Sharp v Singapure, USA a Veľkej Británii. Jeho súčasná rola zahŕňa zodpovednosť za zvyšovanie efektivity prevádzky s cieľom ponúknuť zákazníkom pridanú hodnotu, pričom má vždy na pamäti hlavnú zásadu spoločnosti Sharp, teda „Úprimnosť a kreativitu“.

Kazushi Oshima Headshot

Kazushi Oshima

Viceprezident, Information Systems/strong>

Kazushi je zodpovedný za európske obchodné plánovanie spoločnosti Sharp. To zahŕňa strednodobé plánovanie, produktovú stratégiu, stratégiu fúzií a akvizícií, transformáciu podniku, rozpočet na fiškálny rok, kontrolu zisku a optimalizáciu prevádzky.

Jason Cort Headshot

Jason Cort

Riaditeľ produktového plánovania a marketingu

Jasonova rola v B2B transformácii spoločnosti Sharp spočíva v prepojení firemnej vízie B2B Sharp, európskych trhov a obchodných cieľov s cieľom utvárať celkové obchodné smerovanie a stratégiu a premietnuť ich v nových produktoch, službách, organizáciách, digitálnych platformách a marketingovej komunikácii.

Výkonný tím - Legal, IT a HR

Zoznámte sa s výkonným tímom Legal, IT and HR

Richard Bloom headshot

Richard Bloom

Riaditeľ právneho oddelenia a tajomník spoločnosti

Richard je zodpovedný za právne a compliance aspekty operácií spoločnosti Sharp v Európe a je podporovaný tímom odborníkov v oblasti práva a compliance, vrátane špecializovaného tímu pre ochranu dát. Cieľom právneho tímu je zaisťovať osvedčené postupy vo všetkých právnych a compliance otázkach spoločnosti Sharp pri zachovaní pragmatického a komerčne úspešného prístupu.

Dirk Hennings headshot

Dirk Hennings

Generálny riaditeľ európskeho IT strediska

Dirk je zodpovedný za zaistenie toho, aby všetci používatelia spoločnosti Sharp v Európe využívali svoje IT služby nákladovo efektívne a bezpečne – od začiatku až do konca. Okrem toho je poverený vývojom a poskytovaním nových a inovatívnych IT služieb, ktoré zákazníkom spoločnosti Sharp umožnia podporiť ich obchodný rast a dosiahnuť maximálne obchodné výhody.

Phil Herbert Headshot

Phil Herbert

Viceprezident, ľudské zdroje

Phil má viac než 20 rokov medzinárodných skúseností v oblasti ľudských zdrojov a vedie oddelenie ľudských zdrojov v spoločnosti Sharp Europe. Jeho hlavnou úlohou je zaistiť, aby spoločnosť Sharp mala zavedené potrebné zásady a procesy v oblasti ľudských zdrojov, ktoré jej umožnia prilákať, rozvíjať a udržať si potrebné talenty pre plnenie strategických cieľov.

Výkonný tím - Business Units

Zoznámte sa s výkonným tímom Business Units

Colin Blumenthal Headshot

Colin Blumenthal

Vicepresident, IT Services

Colin je zodpovedný za rast divízie IT služieb v spoločnosti Sharp v Európe. Dôležitou súčasťou jeho roly je zaistiť, aby IT produkty a služby spoločnosti Sharp vždy zodpovedali meniacim sa potrebám zákazníkov spoločnosti Sharp a aby spoločnosť Sharp vyberala najlepšie klientske technológie, ktoré pomôžu zákazníkom poskytnúť maximálnu hodnotu.

Peter Thiele Headshot

Peter Thiele

Prezident, Sharp Energy Solutions Europe,

Peter je zodpovedný za úspech divízie Sharp Energy Solutions Europe (SESE) v regióne EMEA. Najmä stanovuje krátkodobé a dlhodobé ciele, plány a stratégie nutné na to, aby služby spoločnosti Sharp vždy spĺňali a prekonávali očakávania klientov. Dozerá taktiež na prevádzku a zdroje divízie, riadi všetkých zamestnancov, spravuje rozpočty a zaisťuje zodpovedajúce prideľovanie zdrojov.

Ian Barnard Headshot

Ian Barnard

SVP Marketing & Product Management, Sharp NEC Display Solutions

Ian je zodpovedný za riadenie divízie Digital Imaging Solutions (DIS) v spoločnosti Sharp v Európe a za riadenie predajnej a produktovej stratégie. Ian dozerá na predajné a marketingové činnosti s cieľom zaistiť ziskový rast, okrem toho určuje stratégiu spoločnosti Sharp v oblasti DIS v spolupráci s Japonskom, v zmysle strategického, ako aj produktového rozvoja.