Group of children in classroom with display-Audio Visual-Lifestyle-Banner
Group of children in classroom with display-Audio Visual-Lifestyle-Banner

Učebňa

Interaktívne displeje pre školy a učebne, ktoré nadchnú a zaujmú študentov a sprostredkujú pôsobivú a pútavú výučbu, ktorá zanechá dojem.

Prostredie učebne

Od útleho veku až po základnú, strednú aj vysokú školu je pre študentov centrom aktivít pri vzdelávaní učebňa. Je to miestnosť, kde učitelia zanechávajú na účastníkoch výučby, školení, workshopov a prednášok trvalý dojem. Okrem toho však hrajú kľúčovú rolu pri vytváraní prostredia pre inšpiráciu, spoluprácu a združovanie nápadov a kreativity.

Inovatívne technológie pre modernú učebňu

Kľúčom na zaistenie produktívneho priestoru sú riešenia, ktoré zaujmú študentov bez ohľadu na ich vekovú skupinu alebo predmet. Takým riešením je napríklad umiestnenie interaktívneho displeja v učebni. Práve interaktivita s dotykovou obrazovkou je napríklad vynikajúcim spôsobom, ako zapojiť študentov do výučby, vtiahnuť ich do preberanej témy a udržať ich pozornosť.

Tu môžu naše používateľsky prívetivé technologické a softvérové riešenia pomôcť študentom a učiteľom rozvíjať ich dôveru v používaní inteligentných interaktívnych displejov a obrazoviek pre učebne. Naše interaktívne displeje BIG PAD umožňujú učiteľom a študentom prezentovať a odovzdávať informácie bez námahy, zábavnou a interaktívnou formou. Interaktívne displeje Sharp v učebni ponúkajú moderný a spoločný prístup k výučbe a pomáhajú učiteľom a študentom všetkých vekových kategórií, aby sa vo vzdelávacom prostredí úspešne rozvíjali.

Naše technológie navrhujeme s ohľadom na skúsenosti používateľov tak, aby sa mohli sústrediť na svoj predmet a výstup, ktorý chcú s dôverou vo vlastné schopnosti prezentovať. Vďaka inovatívnejším technológiám v učebni môžete do výučby vniesť viac komunitnej atmosféry a inšpirovať aj tých, ktorí sa najviac ostýchajú, aby sa prihlásili a mali v učebni svoj prínos.

Three students working on interactive display-Audio Visual-Product

Pre všetky úrovne vzdelávania...

Dosahovanie lepších výsledkov vzdelávania v akomkoľvek vzdelávacom prostredí

Four children writing on display in maths class-Audio Visual-Product 622x 350.png

Predškolné vzdelávanie

  

Students in classroom

Školy

   

Higher learning in lecture hall-Audio visual-Product

Vyššie vzdelávanie a školenie

  

Spolupracovať a načúvať

Žiaci sa už od útleho veku učia, aká cenná je tímová práca a spolupráca, a naše interaktívne displeje pre školy sú ideálnym spôsobom, ako im v tom pomôcť. Vďaka informáciám, ktoré je možné ľahko pridávať, prezerať a pracovať s nimi na interaktívnom displeji v triede, je možné prezentácie a skupinovú výučbu ľahko povýšiť na zábavnejšiu a zábavnejšiu.

Vďaka inteligentnejšej technológii v učebni môžete do výučby vniesť viac komunitnej atmosféry a inšpirovať aj tých, ktorí sa najviac ostýchajú, aby sa prihlásili a mali v učebni svoj prínos.

Sharp prináša do učebne zábavu a koncentráciu

Zvýšte produktivitu a umožnite efektívnejšiu výučbu vďaka interaktivite v učebni. Preskúmajte naše displeje a AV zariadenia a zistite, ako môžete všetkých zaujať a sústrediť sa vďaka úžasným vizuálnym efektom aj nášmu mimoriadne responzívnemu AV softvéru a príslušenstvu.

Young students in classroom with teacher-Audio Visual-Product