Man presenting at small workgroup hybrid meeting

Synappx™ Collaboration Hub

Inteligentnejšie schôdze s lepšou spoluprácou

Kontaktujte nás

Synappx™ Collaboration Hub

Synappx™ Collaboration Hub umožňuje ľahko otvoriť akúkoľvek schôdzu s vlastným vybavením (BYOM), hybridnú schôdzu alebo schôdzu v miestnosti s PC. Plne bezdotykové ovládanie všetkých procesov a činností na schôdzach z mobilného zariadenia umožňuje sústrediť sa na spoluprácu a dosiahnutie vysokej produktivity.

 • Príprava a otvorenie schôdze v priemere trvá až 12 minút*.
 • Mnohé hybridné schôdze využívajú vybavenie v miestnosti, ktoré môže vyvolávať obavy používateľov z neznámych ovládacích prvkov a taktiež hygienické obavy z kontaktu so zdieľaným technologickým vybavením.
 • Mnohé malé a stredné podniky používajú kombináciu rôznych videokonferenčných platforiem, ktoré ponúkajú rôznu úroveň používateľského komfortu.
 • Existuje riziko, že v rámci schôdze pri využití vlastného vybavenia (BYOM) jej hostiteľ neúmyselne zdieľa citlivé údaje z osobného počítača.
 • Pri používaní rôznych cloudových služieb na ukladanie dát môže byť náročné nájsť správne umiestnenie pre konkrétny súbor.

Synappx Collaboration Hub umožňuje efektívne a príjemne produktívne schôdze a ponúka konzistentný používateľský komfort s akoukoľvek používanou cloudovou službou. Ak sa chcete dozvedieť viac, stiahnite si náš katalógový list z nižšie umiestnenej sekcie na stiahnutie.

*Na základe spoločného prieskumu spoločností Sharp a Spiceworks medzi stredne veľkými organizáciami z roku 2017.
Colleagues discussing during small workgroup hybrid meeting

Efektívna správa akéhokoľvek typu konfigurácie konferenčného priestoru

Uvádzame niekoľko štandardných konfigurácií schôdzí, ktoré sa vyznačujú rovnako konzistentným a efektívnym používateľským komfortom:

 • Osobný priestor: Synappx nainštalovaný v používateľskom počítači • Malá rokovacia miestnosť: Synappx nainštalovaný v používateľskom počítači pripojenom k veľkoformátovej obrazovke.
 • Konferenčná miestnosť: Synappx nainštalovaný v používateľskom počítači pripojenom k veľkoformátovej obrazovke s kamerou, ozvučením, mikrofónom a technológiou bezdrôtového vysielania.
 • Veľká zasadacia miestnosť: Synappx nainštalovaný v počítači v miestnosti a ľahké ovládanie veľkoformátovej obrazovky so všetkými použitými zariadeniami Pro AV
Home, online and boardroom meeting icons

Synappx™ Collaboration Hub

Inteligentnejšie schôdzky s lepšou spoluprácou

meeting room infographic

Ľahký a plynulý prechod od „osobného“ k „zdieľanému“

 • Rovnaký používateľský komfort či už používate osobný počítač, sofistikovanú zabudovanú počítačovú zostavu v miestnosti, alebo niektorú z populárnych cloudových videokonferenčných platforiem.
 • Žiadne ťažkosti alebo obavy v súvislosti s prístupom k pripojeným kamerám a ďalšiemu AV vybaveniu v rámci hybridnej schôdze
 • Ľahký prístup ku cloudovým dokumentom a ich zdieľaniu so všetkými účastníkmi schôdze
PC tower, virus, mobile, WiFi infographic

Menej obáv, viac produktivity

 • Žiadne obavy alebo strach z používania neznámeho vybavenia zasadacej miestnosti
 • Žiadne obavy o hygienu pri kontakte so zdieľaným zariadením pri používaní aplikácie Synappx Go na mobilnom zariadení
 • Úplná kontrola všetkých procesov a činností na schôdzach z pohodlia príručného mobilného zariadenia.
 • Používanie počítača v miestnosti eliminuje neúmyselné zdieľanie dôverných informácií v rámci BYOM.
Display screen with cloud and connectivity icons

Automatizovaná a efektívna obsluha

 • Rovnaké postupy a známe možnosti ponúk pri prístupe k dátam z viacerých cloudových úložísk alebo pri použití rôznych cloudových videokonferenčných platforiem alebo rôznych značkových AV zariadení.
 • Štandardizovaná ponuka a proces konfigurácie pri uskutočňovaní neplánovaných rokovaní alebo plánovaných schôdzí v kalendári

Centralizovaná správa

Portál pre správu Synappx Admin Portal umožňuje sledovať a spravovať aplikácie Synappx z jedného miesta. Správcovia tu získavajú centralizovanú kontrolu nad všetkými potrebnými súčasťami aplikácií Synappx Applications. K dispozícii sú vizualizované dáta, ktoré správcom umožňujú nahliadnuť do organizačných trendov.

Cartoon of a cloud

Bezpečnosť je našou prioritou číslo jedna

Bezpečnosť je vždy v popredí záujmu inovatívnych technológií spoločnosti Sharp. Vďaka technológiám Microsoft® Azure, Microsoft® 365, Google Workspace™ a osvedčeným bezpečnostným zásadám spoločnosti Sharp sú aplikácie a služby Synappx chránené viacúrovňovým zabezpečením. Ak sa chcete dozvedieť viac o zabezpečení Synappx, stiahnite si našu bielu knihu o zabezpečení.

Cartoon of electronic devices linked to a cloud with a padlock
Na stiahnutie

Synappx™ Collaboration Hub Datasheet

v1.0

Synappx™ Go Datasheet

v1.0

Synappx™ Meeting Datasheet

v1.0

Synappx™ Security Whitepaper

v1.0

Podpora Synappx™

Ďalšiu pomoc a rady týkajúce sa ktoréhokoľvek z našich produktov Synappx vrátane používateľských a administrátorských príručiek, príručiek systémových požiadaviek a často kladených otázok nájdete v našej oblasti podpory.

Man using a computer