Man presenting at small workgroup hybrid meeting
Man presenting at small workgroup hybrid meeting

Synappx™ Collaboration Hub

Inteligentnejšie schôdze s lepšou spoluprácou

Kontaktujte nás

Synappx™ Collaboration Hub

Synappx™ Collaboration Hub umožňuje ľahko otvoriť akúkoľvek schôdzu s vlastným vybavením (BYOM), hybridnú schôdzu alebo schôdzu v miestnosti s PC. Plne bezdotykové ovládanie všetkých procesov a činností na schôdzach z mobilného zariadenia umožňuje sústrediť sa na spoluprácu a dosiahnutie vysokej produktivity.

 • Príprava a otvorenie schôdze v priemere trvá až 12 minút*.
 • Mnohé hybridné schôdze využívajú vybavenie v miestnosti, ktoré môže vyvolávať obavy používateľov z neznámych ovládacích prvkov a taktiež hygienické obavy z kontaktu so zdieľaným technologickým vybavením.
 • Mnohé malé a stredné podniky používajú kombináciu rôznych videokonferenčných platforiem, ktoré ponúkajú rôznu úroveň používateľského komfortu.
 • Existuje riziko, že v rámci schôdze pri využití vlastného vybavenia (BYOM) jej hostiteľ neúmyselne zdieľa citlivé údaje z osobného počítača.
 • Pri používaní rôznych cloudových služieb na ukladanie dát môže byť náročné nájsť správne umiestnenie pre konkrétny súbor.

Synappx Collaboration Hub umožňuje efektívne a príjemne produktívne schôdze a ponúka konzistentný používateľský komfort s akoukoľvek používanou cloudovou službou. Ak sa chcete dozvedieť viac, stiahnite si náš katalógový list z nižšie umiestnenej sekcie na stiahnutie.

*Na základe spoločného prieskumu spoločností Sharp a Spiceworks medzi stredne veľkými organizáciami z roku 2017.
Colleagues discussing during small workgroup hybrid meeting

Efektívna správa akéhokoľvek typu konfigurácie konferenčného priestoru

Uvádzame niekoľko štandardných konfigurácií schôdzí, ktoré sa vyznačujú rovnako konzistentným a efektívnym používateľským komfortom:

 • Osobný priestor: Synappx nainštalovaný v používateľskom počítači • Malá rokovacia miestnosť: Synappx nainštalovaný v používateľskom počítači pripojenom k veľkoformátovej obrazovke.
 • Konferenčná miestnosť: Synappx nainštalovaný v používateľskom počítači pripojenom k veľkoformátovej obrazovke s kamerou, ozvučením, mikrofónom a technológiou bezdrôtového vysielania.
 • Veľká zasadacia miestnosť: Synappx nainštalovaný v počítači v miestnosti a ľahké ovládanie veľkoformátovej obrazovky so všetkými použitými zariadeniami Pro AV
Home, online and boardroom meeting icons
Business meeting with online participants using Synappx Collaboration Hub
Business meeting with online participants using Synappx Collaboration Hub

Synappx™ Collaboration Hub

Predefinujte možnosti moderného pracoviska a umožnite svojmu tímu, aby bol opäť inovatívny, kreatívny a spolupracoval.

Synappx™ Collaboration Hub

Inteligentnejšie schôdzky s lepšou spoluprácou

meeting room infographic

Ľahký a plynulý prechod od „osobného“ k „zdieľanému“

 • Rovnaký používateľský komfort či už používate osobný počítač, sofistikovanú zabudovanú počítačovú zostavu v miestnosti, alebo niektorú z populárnych cloudových videokonferenčných platforiem.
 • Žiadne ťažkosti alebo obavy v súvislosti s prístupom k pripojeným kamerám a ďalšiemu AV vybaveniu v rámci hybridnej schôdze
 • Ľahký prístup ku cloudovým dokumentom a ich zdieľaniu so všetkými účastníkmi schôdze
PC tower, virus, mobile, WiFi infographic

Menej obáv, viac produktivity

 • Žiadne obavy alebo strach z používania neznámeho vybavenia zasadacej miestnosti
 • Žiadne obavy o hygienu pri kontakte so zdieľaným zariadením pri používaní aplikácie Synappx Go na mobilnom zariadení
 • Úplná kontrola všetkých procesov a činností na schôdzach z pohodlia príručného mobilného zariadenia.
 • Používanie počítača v miestnosti eliminuje neúmyselné zdieľanie dôverných informácií v rámci BYOM.
Display screen with cloud and connectivity icons

Automatizovaná a efektívna obsluha

 • Rovnaké postupy a známe možnosti ponúk pri prístupe k dátam z viacerých cloudových úložísk alebo pri použití rôznych cloudových videokonferenčných platforiem alebo rôznych značkových AV zariadení.
 • Štandardizovaná ponuka a proces konfigurácie pri uskutočňovaní neplánovaných rokovaní alebo plánovaných schôdzí v kalendári

Centralizovaná správa

Portál pre správu Synappx Admin Portal umožňuje sledovať a spravovať aplikácie Synappx z jedného miesta. Správcovia tu získavajú centralizovanú kontrolu nad všetkými potrebnými súčasťami aplikácií Synappx Applications. K dispozícii sú vizualizované dáta, ktoré správcom umožňujú nahliadnuť do organizačných trendov.

Cartoon of a cloud

Bezpečnosť je našou prioritou číslo jedna

Bezpečnosť je vždy v popredí záujmu inovatívnych technológií spoločnosti Sharp. Vďaka technológiám Microsoft® Azure, Microsoft® 365, Google Workspace™ a osvedčeným bezpečnostným zásadám spoločnosti Sharp sú aplikácie a služby Synappx chránené viacúrovňovým zabezpečením. Ak sa chcete dozvedieť viac o zabezpečení Synappx, stiahnite si našu bielu knihu o zabezpečení.

Cartoon of electronic devices linked to a cloud with a padlock
Na stiahnutie

Synappx™ Collaboration Hub Datasheet

v1.0

Synappx™ Go Datasheet

v1.0

Synappx™ Meeting Datasheet

v1.0

Synappx™ Security Whitepaper

v1.0

Podpora Synappx™

Ďalšiu pomoc a rady týkajúce sa ktoréhokoľvek z našich produktov Synappx vrátane používateľských a administrátorských príručiek, príručiek systémových požiadaviek a často kladených otázok nájdete v našej oblasti podpory.

Man using a computer