Field with trees
Image of a field with trees

Riadenie ochrany životného prostredia

Naši inžinieri vyvíjajú inovatívne ekologické technológie, aby bol svet čistejší a ekologickejší.

Riadenie ochrany životného prostredia

Každá oblasť, v ktorej priamo či nepriamo ovplyvňujeme životné prostredie, je pod neustálou kontrolou, a to od počiatočného návrhu výrobku cez jeho výrobu až po likvidáciu po skončení jeho životnosti.

Všetky naše závody a väčšina našich kancelárií spĺňajú normu ISO 14001: rámec, ktorý stanovuje požiadavky na systémy riadenia ochrany životného prostredia. Pracujeme na tom, aby naše zariadenia boli v súlade s politikou spoločnosti pre ochranu životného prostredia, a aktívne v celej našej organizácii podporujeme riadenie ochrany životného prostredia a iniciatívy pre zvýšenie povedomia o ochrane životného prostredia.

Naši inžinieri neustále vyvíjajú inovatívne ekologické technológie, aby bol svet čistejší a ekologickejší, pričom kladieme dôraz na výrobu vysokokvalitných a ekologicky vyspelých výrobkov.

Prečítajte si o environmentálnej politike pre ochranu životného prostredia uvedenú nižšie.

A girl sat in front of a building with plants