Group of young happy work colleagues

Budúcnosť práce

Potreby ľudí by mali určovať podobu a účel technológií zajtrajška.

Porozumenie potrebám pracovných síl budúcnosti

V spoločnosti Sharp veríme, že skutočnými hýbateľmi každej firmy sú ľudia a že čím viac majú právomocí, tým úspešnejšia vaša firma môže byť. Vzhľadom na to, že ľudia sú v rámci vývoja technológií budúcnosti tým najdôležitejším aspektom, je dôležité plne porozumieť ich pracovnému životu tak dnes, ako aj v budúcnosti.

Na základe nášho vlastného výskumu a aktuálnych znalostí sme radi, že sa s vami môžeme podeliť o výsledky, ktorými spoločne posúvame pracoviská dopredu.

The Power of the People

Utváranie budúcnosti

Generácia Z a mileniáli sú novými generáciami pracovníkov, ktoré budú utvárať svet práce v nadchádzajúcich rokoch. Ich kariérne ambície, postoje k práci a znalosti nových technológií budú určovať kultúru budúcich pracovísk.

V spoločnosti Sharp sme už dávnejšie usporiadali viacero workshopov a tematických skupín s mladými odborníkmi, ktorí iba začínajú pracovať, aby sme z prvej ruky zistili ich predstavu o „pracovisku budúcnosti“.

Na základe týchto poznatkov sme vykonali prieskum medzi viac než 6 000 mladými aj staršími kancelárskymi pracovníkmi malých a stredných podnikov (SMB) v celej Európe, aby sme zistili, ako globálna pandémia ovplyvnila ich potreby a priority do budúcna.

Prehľad tu získaných zistení je obsiahnutý v novej správe, ktorá zároveň ponúka odborné rady psychologičky Violy K. Krausovej, ktorá sa zaoberá budúcnosťou práce v zmysle toho, čo treba zvážiť pri výbere riešenia na pracovisku pre podporu nových spôsobov práce.

Ako môžeme pomôcť?

Mnohé materiály na stiahnutie poskytujú prehľad našich zistení, pomáhajú ilustrovať názory novej generácie pracovníkov a ponúkajú tipy a rady odborníkov z odboru.

Future of Work Report2

Najnovšie zistenia

Prevažná väčšina Európy bola po väčšinu minulého roku nútená pracovať na diaľku a veľké organizácie teraz mnohým svojim zamestnancom ponúkajú trvalú prácu z domu, čo sa stalo ďalším hnacím prvkom pre zavádzanie technológií, ktoré umožňujú spojenie kolegov. Nižšie si stiahnite naše najnovšie poznatky s podrobnejšími informáciami.

Future of Work Infographic

Infografika

Kde a ako chcú Európania pracovať po pandémii? V čase, keď sa v niektorých krajinách začínajú uvoľňovať obmedzenia, si stiahnite našu infografiku a pozrite sa, ako sa líšia postoje pracovníkov v Európe k návratu do kancelárií a aké faktory ich odrádzajú alebo, naopak, lákajú k návratu.

Future of Work Report1

Prvotné zistenia

Ľudia sú naozajstnou hnacou silou všetkých podnikov. A čím väčšie právomoci majú vaši ľudia, tým úspešnejšia môže vaša firma byť. V roku 2019 sme sa skupiny mladých odborníkov opýtali, ako podľa ich očakávaní nové technológie zmenia spôsob ich života a práce, a aké obavy a príležitosti tieto zmeny vyvolávajú. Stiahnite si naše prvé zistenia nižšie a prečítajte si ich odpovede.

Stiahnite si naše zistenia

Správa o budúcnosti práce: Najnovšie zistenia

2021

Budúcnosť práce: Infografika

2021

Správa o budúcnosti práce: Úvodné zistenia

2019

Spojte sa s nami

Ak máte akékoľvek otázky alebo ak chcete zistiť, ako môže spoločnosť Sharp pomôcť vašej firme čo najlepšie využiť viacgeneračné pracovisko, spojte sa s nami.