Stojany na displeje

Naše stojany na displeje pomôžu posunúť vašu prácu na obrazovke na vyššiu úroveň. Stojany na displeje Sharp umožňujú premiestniť displej tam, kam potrebujete. Uľahčujú tak schôdze, školenia, výučbu, inštruktáže a mnoho ďalšieho.