Illustration in front of green scenery
Illustration in front of green scenery

Trvalá udržateľnosť

V spoločnosti Sharp berieme svoju zodpovednosť za trvalú udržateľnosť veľmi vážne: Počas celého životného cyklu výrobku dbáme na sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia a zdrojov.

O spoločnosti Sharp
Spoločenská zodpovednosť firmy

Sharp Eco Vision 2050

Spoločnosť Sharp formulovala dlhodobú víziu ochrany životného prostredia Sharp Eco Vision 2050, ktorá vychádza z jej základnej environmentálnej politiky. Snaha o realizáciu dlhodobo udržateľného globálneho životného prostredia prostredníctvom dlhodobých cieľov a cirkulárnej ekonomiky.

Leaves

Klimatické zmeny

Spoločnosť Sharp si uvedomuje podstatné dopady zmeny klímy na svoje podnikanie z hľadiska rizík a príležitostí. Cieľom spoločnosti Sharp je vytvoriť viac čistej energie, než je celkové množstvo energie spotrebovanej v celom dodávateľskom reťazci spoločnosti Sharp, a dosiahnuť vo všetkých našich obchodných aktivitách nulové čisté emisie CO2.

A polar bear stood on floating ice

Zelené produkty

Sharp calls its environmentally friendly products “Green Products (GP)”. The content of the GP Standard Sheet, the benchmark for development objectives, is revised each year to improve the environmental performance of Sharp products constantly. 

Hands holding a cartoon

Riadenie ochrany prírody

Naši inžinieri neustále vyvíjajú inovatívne ekologické technológie, aby bol svet čistejší a ekologickejší, pričom kladieme dôraz na výrobu vysokokvalitných a ekologicky vyspelých výrobkov.

A field with trees

Objednávanie a nákup

Aktívne sa snažíme plniť naše sociálne povinnosti v celom rade oblastí naprieč celým dodávateľským reťazcom spoločnosti Sharp. Medzi tieto oblasti patrí bezpečnosť výrobkov, ochrana životného prostredia, ľudské práva a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

A stack of boxes next to a plane and a truck