Hands holding a plant
Hands holding a plant

Zelené produkty

Navrhujeme energeticky úsporné výrobky, ktoré šetria zdroje po celý čas svojej životnosti.

Naše ciele

Spoločnosť Sharp nazýva svoje ekologicky šetrné výrobky „Zelené produkty (ZP)“. Obsah štandardného listu ZP, ktorý je meradlom pre ciele rozvoja, je každoročne revidovaný s cieľom neustále zlepšovať ekologické vlastnosti výrobkov Sharp.

Smernice ZP spoločnosti Sharp, ktoré definujú kritériá vývoja a dizajnu v súlade so siedmimi koncepciami, sa od roku 1998 používajú vo všetkých oddeleniach dizajnu výrobkov.

Pri vývoji produktov si spoločnosť Sharp stanovuje konkrétne ciele podľa štandardného listu ZP, ktorý je formulovaný v súlade so smernicami GP. Skúšobná výroba a sériová výroba určujú, do akej miery skutočný výrobok tieto ciele spĺňa.

Okrem toho spoločnosť Sharp priebežne posilňuje systémy dodržiavania predpisov v reakcii na meniace sa zákony a predpisy o ochrane životného prostredia v jednotlivých krajinách. V roku 2019 spolupracovali predajné a výrobné základne spoločnosti Sharp v krajinách ASEAN, Európe a na Blízkom východe na vytvorení novej organizačnej štruktúry, ktorá by sa týmito zákonmi a predpismi zaoberala.

Hands holding a cartoon

Naša koncepcia

Úspora a tvorba energie

Výrobky s vynikajúcimi parametrami pre úsporu alebo tvorbu energie zvyšujú účinnosť a znižujú spotrebu energie výrobkov.

Ochrana zdrojov

Naše výrobky sú navrhnuté tak, aby šetrili zdroje a znižovali množstvo použitých materiálov s cieľom predĺžiť životnosť výrobkov.

Recyklovateľnosť

Navrhujeme výrobky, ktoré sa ľahko rozoberajú a používajú ľahko recyklovateľné materiály.

Bezpečné použitie a likvidácia

Naše výrobky je možné bezpečne používať aj likvidovať. Nepoužívame látky, ktoré majú negatívny dopad na zdravie ľudí alebo životné prostredie.

Použitie zelených materiálov a zariadení

Navrhujeme výrobky, ktoré používajú ekologické materiály a zariadenia. Používame recyklované materiály a plasty na báze biomasy.

Ochrana životného prostredia v súvislosti s batériami

Navrhujeme výrobky, ktoré používajú batérie, príručky a obaly so zvýšeným ohľadom na životné prostredie. Zmenšujeme balenia výrobkov a navrhujeme výrobky, ktoré umožňujú ľahko vybrať batérie.

Dobrovolná dohoda o tlačových a zobrazovacích zariadeniach

Sharp je ekologicky zmýšľajúca spoločnosť s dlhou históriou ekologických vylepšení svojich výrobkov. Spoločnosť Sharp tak prispieva k akčnému plánu EU pre energetickú účinnosť tým, že zlepšuje environmentálne vlastnosti svojich výrobkov, najmä s ohľadom na efektívne využívanie zdrojov a energie.

People working in an office