An image of an office
An image of an office

Riešenia podľa prostredia

Spoločnosť Sharp ponúka inovatívne, špičkové riešenia a služby vrátane oceňovaných produktov a technológií, pre nasadenie vo všetkých typoch organizácií a špecifických riešení pre jednotlivé prostredia, ako je kancelária, učebňa alebo rokovacia miestnosť.

Či už ste malý nezávislý začínajúci podnik, zavedená malá či stredná firma alebo veľká národná korporácia, chápeme, že potrebujete technológie, na ktoré sa môžete spoľahnúť. A tá zodpovedá konkrétnym výzvam a potrebám vertikálnych trhov, na ktorých pôsobíte.

Preto sú technológie Sharp navrhnuté na použitie vo všetkých typoch organizácií aj v špecifických obchodných prostrediach, ako je kancelária, učebňa alebo rokovacia miestnosť.

Riešenia podľa prostredia

Kancelária

Riešenia pre kancelárske prostredie

Produktivita, efektivita a možnosť spolupráce sú bežnými požiadavkami na každé kancelárske prostredie. Preto všetky naše riešenia, od riadených tlačových služieb až po AV riešenia, vyberáme a dodávame s ohľadom na tieto požiadavky. To znamená, že môžete mať úplnú istotu, že vaše investície do technológií vždy prinesú maximálnu návratnosť – hneď od začiatku.

Napríklad naše riešenia pre elektronický obeh dokumentov sú navrhnuté tak, aby urýchlili administratívne úkony v back-office, ušetrila čas a zvýšila produktivitu. Ponúkame širokú škálu AV riešení pre rokovacie miestnosti a signage aplikácie, ktoré zaisťujú, aby boli informácie vždy oznamované jasne a efektívne.

office printing

Rokovacia miestnosť

Riešenia pre prostredie rokovacích miestností

Rokovacie miestnosti je možné využiť na viacero účelov, od formálnych prezentácií až po neplánovaný brainstorming. Mali by teda byť prispôsobené tak, aby umožňovali flexibilitu potrebnú na to, aby ľudia mohli pracovať čo najproduktívnejšie. Nasadenie správnych AV nástrojov správnym spôsobom zaistí, že vždy vytvoríte to správne prostredie pre získanie maximálneho prínosu z času, ktorý všetci strávia na schôdzach.

V spoločnosti Sharp rozumieme výzvam, ktoré môžu schôdze predstavovať, najmä ak sa ich zúčastňuje viac zúčastnených strán. Naše riešenia pre tímové schôdze pomáhajú zmeniť spôsob, akým zdieľate a oznamujete informácie v najrôznejších prostrediach rokovacích miestností.

Five people in meeting room with windows collaboration display from Sharp

Učebňa

Riešenia pre prostredie učební

Spoločnosť Sharp má desiatky rokov skúseností s poskytovaním technológií pre všetky stupne vzdelávania v rôznych vzdelávacích zariadeniach vrátane škôlok, škôl, univerzít aj školiacich stredísk.

Naším cieľom je sprístupniť technológie študentom a uľahčiť ich používanie učiteľom. Náš rad interaktívnych displejov mení výučbu pomocou pútavého obsahu a pomáha učiteľom a študentom všetkých vekových kategórií, aby sa im v triede alebo v vzdelávacom prostredí darilo.

Four children writing on display in maths class-Audio Visual-Lifestyle

Prečo si vybrať spoločnosť Sharp ako svojho technologického partnera?

Uvedomujeme si, že potreby vašej firmy sú jedinečné a často sa vyvíjajú. Naši špecializovaní a skúsení konzultanti s vami budú úzko spolupracovať, aby pochopili vaše ciele a navrhli riešenie, ktoré bude vyhovovať vám aj vášmu tímu, a to tak teraz, ako aj v nasledujúcich rokoch.

Už dlhé roky navrhujeme v rámci odboru inovatívne a špičkové riešenia, vrátane oceňovaných produktov a technológií (viac informácií podľa jednotlivých tém). A máme desiatky rokov skúseností naprieč všetkými odvetviami, veľkosťami spoločností a obchodnými prostrediami.

V prípade osobných služieb a vysokokvalitných AV riešení alebo riadených tlačových služieb (MPS) od dôveryhodnej globálnej značky sa môžete spoľahnúť na spoločnosť Sharp.