People working and collaborating in a modern office

Zabezpečenie

Tlačiarne a multifunkčné tlačiarne Sharp obsahujú veľa pokročilých funkcií zabezpečenia, ktoré vás chránia pred mnohými hrozbami zabezpečenia informácií a pomáhajú vám dodržiavať predpisy na ochranu dát.

Zabezpečenie informácií

Narušenie bezpečnosti informácií prostredníctvom sieťových a internetových zariadení, ako sú multifunkčné tlačiarne, je realitou – a situácia týkajúca sa zneužívania nových zraniteľných miest sa stále zhoršuje.

Zatiaľ čo otázka zabezpečenia dát je vo väčšine organizácií na prvom mieste, tlačiarne sa často prehliadajú a môžu byť potenciálne slabým miestom v zabezpečení dokumentov, tlače, zariadení aj siete. Nedávny prieskum spoločnosti Sharp ukázal, že

21 % kancelárskych pracovníkov potvrdilo, že nemajú zavedené žiadne bezpečnostné procesy v súvislosti s tlačiarňami alebo multifunkčnými zariadeniami*.

To znamená, že sú kľúčovým cieľom hekerov, pretože predstavujú vstupnú bránu do vašej firmy a umožňujú prístup k citlivým informáciám obsiahnutým v tlačových a skenovacích úlohách.

* “Simple Printer Security for Small Business”, 2020, Sharp
Two colleagues walking through office-printer-Product

Zistite, ako môže Bitdefender pomôcť s ochranou vašich dát

V súčasnom prostredí kybernetickej bezpečnosti potenciálni útočníci neustále vytvárajú nové hrozby a menia taktiku, takže sú podniky vystavené ohrozeniu malvérom, narušením dát aj prevádzky spoločnosti samotnej.

Bitdefender je cenami ovenčený antimalvérový engine, ktorý pomáha chrániť používateľov pred celým radom kybernetických hrozieb. Využíva celý rad technológií a detekčných metód, ktoré zaisťujú presnosť detekcie hrozieb, ktorá je na úplnej špičke odboru. Bitdefender dopĺňa natívne funkcie zabezpečenia multifunkčnej tlačiarne a chráni ju pred známymi aj neznámymi hrozbami, ako sú:

 • Vírusy
 • Trójske kone
 • Červy
 • Ransomware
 • Spyware
 • Trvalé hrozby

Logika detekcie produktu Bitdefender bola navrhnutá s ohľadom na reálne scenáre použitia a ponúka za všetkých okolností optimálny výkon a používateľský komfort.

Security-Bitdefender logo and awards

Ako to funguje?

Produkt Bitdefender je súčasťou firmvéru našich multifunkčných tlačiarní radu Future Workplace. Na detekciu malvéru využíva algoritmy strojového učenia a patentované technológie.

V zariadeniach Sharp je skenovanie na prítomnosť vírusov v rámci predvoleného nastavenia naplánované každý deň. Bitdefender zároveň vykonáva skenovanie v reálnom čase, kedykoľvek sa odosielajú alebo prijímajú dáta, napríklad počas spracovania tlačovej úlohy z cloudu, aktualizácie aplikácie, spustenia aktualizácie firmvéru atď. Používatelia môžu antivírusovú kontrolu spustiť aj na vyžiadanie z ovládacieho panela. Všetky súvisiace činnosti budú po spustení zaznamenané v protokolovom zázname multifunkčnej tlačiarne.

Informácie o antivírusovej kontrole sa zobrazia v časti „Systémové informácie“ ovládacieho panela a naliehavé upozornenia sa zobrazia v oznamovacej oblasti.

Nástroj Bitdefender sa aktivuje prostredníctvom balíka BP-VD10 Virus Detection Kit.

Bitdefender Virus Detection Diagram

Kompatibilné modely

Bitdefender je k dispozícii na nasledujúcom rade farebných multifunkčných tlačiarní formátu A3 a čiernobielych multifunkčných tlačiarní formátu A3:

Farebné multifunkčné tlačiarne formátu A3

 • BP-70C65, BP-70C55, BP-70C45, BP-70C36, BP-70C31
 • BP-60C45, BP-60C36, BP-60C31
 • BP-50C65, BP-50C55, BP-50C45, BP-50C36, BP-50C31, BP-50C26
 • BP-55C26

Čiernobiela multifunkčné tlačiarne formátu A3

 • BP-70M90, BP-70M75
 • BP-70M65, BP-70M55, BP-70M45, BP-70M36, BP-70M31
 • BP-50M65. BP-50M55, BP-50M45, BP-50M36, BP-50M31, BP-50M26
Two people talking and scanning using the CR5
Network

Ďalšie informácie o spoločnosti Bitdefender

Získajte viac informácií o tom, ako vám Bitdefender pomôže zabezpečiť vaše multifunkčné zariadenia.

Chráňte svoje dáta

Aby však bolo zabezpečenie informácií plne účinné, musí chrániť vaše systémy a cenné obchodné informácie pred všetkými formami neoprávneného prístupu, použitia, vyzradenia, zmeny alebo zničenia:

 • Fyzické hrozby – akékoľvek fyzické kroky a udalosti, ktoré by mohli spôsobiť vážnu stratu alebo poškodenie informácií alebo systémov, či už interné – ako je nestabilné napájanie, externé – ako je úder blesku, alebo ľudské – spôsobené napríklad nespokojným zamestnancom.
 • Sieťové hrozby – akákoľvek činnosť, ktorá umožňuje neoprávnený prístup k sieti, obvykle na účely prístupu k dátam alebo ich ohrozenia, ako sú vírusy a malvér, krádeže dôverných informácií. Napríklad phishingové kampane, znemožnenie prístupu k systémom prostredníctvom útokov typu DoS (Denial-of-Service) alebo ransomwaru.
 • Zákonné povinnosti – ochrana všetkých citlivých údajov, ktoré má podnik k dispozícii, nech už sú uložené kdekoľvek, ako sú záznamy o zamestnancoch, informácie o zákazníkoch a údaje o účtoch, ako to vyžadujú platné vládne alebo odborové predpisy, napríklad GDPR.
Man-pressing-lock-icon-on screen

Ako môže Sharp pomôcť?

Spoločnosť Sharp si je vedomá, že zabezpečenie informácií je nutnou súčasťou stratégie správy dokumentov a tlače.

PROFILOVANIE TLAČOVÝCH ZARIADENÍ NA MIERU

Smart Security Service

Ak dôjde k odcudzeniu alebo ohrozeniu obchodne citlivých alebo kritických informácií, môže to mať obrovské prevádzkové a finančné dopady, z ktorých sa mnoho podnikov nikdy plne nespamätá.

Sharp predstavil inovatívnu ponuku zabezpečenia „ako službu“, ktorá vám pomôže porozumieť hrozbám pre vašu firmu a poskytne vám ochranu na zariadení, ktoré je prispôsobené potrebám vašej kancelárie.

Služba Smart Security Service je určená na vyhodnocovanie dátových hrozieb práve pre vaše multifunkčné zariadenie. Naši odborníci na zabezpečenie prispôsobia jedinečnú konfiguráciu zabezpečenia tak, aby zodpovedala bezpečnostným zásadám vašej organizácie. Potom zaistíme, aby všetky vaše tlačiarne a multifunkčné zariadenia Sharp boli vopred nakonfigurované, dodané, nainštalované a čo najjednoduchšie a najbezpečnejšie integrované do vašich systémov. V rámci našich inovatívnych riadených tlačových služieb taktiež proaktívne spravujeme celé vaše tlačové prostredie, aby sme ochránili vaše informácie.

Naše výkonné zabezpečenie znamená aj to, že k tlačiarňam a kopírkam Sharp môžete pristupovať z vlastného smartfónu alebo mobilného zariadenia rovnako ľahko a bezpečne ako z kancelárskeho počítača. Môžete si tak užívať bezproblémovú tlač, zjednodušené skenovanie a bezproblémové zdieľanie informácií, nech ste kdekoľvek.

Person working

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POSTUPY

Funkcia zabezpečenia na zariadení

Tlačiarne a multifunkčné zariadenia Sharp preto disponujú balíkom bezpečnostných funkcií. Sú navrhnuté tak, aby vám pomohli kontrolovať a spravovať zásady zabezpečenia tlače. Chránia taktiež vaše informácie a dokumenty pred mnohými fyzickými a kybernetickými bezpečnostnými hrozbami a zároveň spĺňajú požiadavky na dodržiavanie právnych predpisov. Okrem iného zahŕňajú:

 • Overenie používateľa pred použitím zariadenia
 • Uvoľňovanie tlače bez použitia servera, takže používatelia môžu bezpečne tlačiť a uvoľňovať úlohy až z 5 ďalších zariadení v tej istej sieti.
 • Automatické šifrovanie všetkých dokumentov uložených v zariadení alebo odoslaných e-mailom z daného zariadenia.
 • Technológiu automatického liečenia pre bezpečné obnovenie zariadenia v prípade útoku.
 • Blikajúci LED ukazovateľ, ktorý používateľovi pripomenie, aby si po skenovaní vyzdvihol dokumenty.
 • Systém na správu dôveryhodných aplikácií a firmware, ktoré môžu komunikovať so zariadením.
 • Overovanie certifikátov SSL/TLS pre kontrolu, či sú servery tretích strán komunikujúce s vaším zariadením bezpečné.
 • Funkcionalitu auditu a protokolov úloh, zaisťujúcu komplexný prehľad o všetkých aktivitách používateľov.
card-swipe-log-in-at-printer