People shaking hands
People shaking hands

Firemná kultúra a hodnoty

Srdcom spoločnosti Sharp je náš tím.

Pracovné príležitosti v spoločnosti Sharp

Naša kultúra

Srdcom spoločnosti Sharp sú naši ľudia, ale základom nášho úspechu sú hodnoty, ktorými sa riadi každý člen tímu a kultúra, ktorú sme vytvorili a ktorú neustále usilovne rozvíjame a zlepšujeme.

Starostlivosť o životné prostredie

Zaviazali sme sa taktiež k širšej spoločenskej zodpovednosti a náš prístup k životnému prostrediu presahuje len dodržiavanie predpisov; od počiatočného návrhu výrobku cez jeho výrobu až po likvidáciu po skončení jeho životnosti neustále sledujeme každú oblasť, ktorá priamo či nepriamo ovplyvňuje životné prostredie.

Leaves