People working and collaborating in a modern office

Dobrovoľná dohoda o tlačových a zobrazovacích zariadeniach

Dohoda, ktorej cieľom je znížiť dopad zobrazovacích zariadení na životné prostredie.

Dobrovoľná dohoda o tlačových a zobrazovacích zariadeniach

Sharp je ekologicky zmýšľajúca spoločnosť s dlhou históriou ekologických vylepšení svojich výrobkov. Spoločnosť Sharp sa preto zaviazala na účasť na európskej „Dobrovoľnej dohode priemyslu o zobrazovacích zariadeniach“. Spoločnosť Sharp tak prispieva k akčnému plánu EU pre energetickú účinnosť tým, že zlepšuje environmentálne vlastnosti svojich výrobkov, najmä s ohľadom na efektívne využívanie zdrojov a energie.

Zákazníci majú prospech nielen z ešte ekologickejších výrobkov, ale môžu zároveň na základe informácií o ekologických vlastnostiach výrobkov robiť udržateľnejšie nákupné rozhodnutia. Tieto informácie sú uvedené na produktovej stránke každej krajiny v sekcii „Podpora a súbory na stiahnutie“ prostredníctvom environmentálneho vyhlásenia podľa normy ECMA-370.

Sharp MFP's