Mobilná tlač

Tlačte bezpečne zo svojho mobilu

Ak pandémia COVID-19 niečo preukázala, potom to, že význam mobility zamestnancov a používania osobných mobilných zariadení, ako sú smartfóny a tablety, nebol vo firmách nikdy tak rozšírený. Pri správnom nasadení môžu tieto vlastné zariadenia (BYOD):

  • Zvyšovať flexibilitu – pre zamestnancov je oveľa ľahšie vytvárať a zdieľať informácie, vtedy a tam, kde je potreba.
  • Zvyšovať produktivitu – ľudia sa nemusia prihlasovať do počítača, aby otvorili dokumenty, ale môžu k nim pristupovať a tlačiť ich priamo zo svojho mobilného zariadenia.
  • Zvyšovať spokojnosť zamestnancov – ľudia majú väčšiu možnosť voľby a môžu pracovať spôsobom, ktorý im vyhovuje.
  • Znižovať náklady – netreba kupovať a udržiavať počítače na pracovisku a treba menej školení.

Používanie vlastných zariadení však prináša značné problémy, pokiaľ ide o spôsob integrácie mobilných tlačových riešení do sieťovej infraštruktúry organizácie, aby bolo možné sledovať a spravovať aktivity mobilných používateľov. Ak sú implementované bez ohľadu na zabezpečenie a správu v rámci komplexných zásad zabezpečenia tlače, môžu odhaľovať zraniteľné miesta a riziká neoprávneného prístupu, ktorými vystavujú dôverné informácie alebo dokonca celú sieť.

Man-at-desk-using-mobile

Umožnenie mobility, zvýšenie produktivity

Naše mobilné riešenia, ktoré sú súčasťou mnohých mobilných aplikácií Sharp a sú taktiež súčasťou našich spravovaných tlačových služieb, vám umožnia plne integrovať mobilné zariadenia všetkých typov bez toho, aby bolo ohrozené zabezpečenie vašej siete. Okrem toho, že naše mobilné tlačové riešenia poskytujú ľuďom slobodu a flexibilitu pri tlači informácií z ich telefónov, tabletov a notebookov, im však taktiež pomáhajú bezpečne skenovať a zdieľať dokumenty, keď sú mimo kancelárie.

To znamená, že môžete využívať výhody:

  • Pohodlnej tlače – stačí vybrať dokument, zobraziť ukážku a vytlačiť čokoľvek potrebujete priamo na tlačiarňach Sharp z podporovaného mobilného zariadenia.
  • Zjednodušeného skenovania – tlačené dokumenty je možné na podporovaných tlačiarňach a multifunkčných tlačiarňach Sharp skenovať do formátu PDF a prezerať priamo v mobilných zariadeniach.
  • Plynulej spolupráce – naskenované súbory môžete ľahko zdieľať s ďalšími podporovanými aplikáciami alebo ich ukladať do cloudu.

Stručne povedané, s našimi mobilnými riešeniami môžete tlačiť z mobilných zariadení rovnako ľahko ako z kancelárskeho počítača.

Two people-in office-looking at tablet-lifestyle