Trees
Trees

Klimatické zmeny

Spoločnosť Sharp si uvedomuje podstatné dopady zmeny klímy v súvislosti so svojím podnikaním.

Klimatické zmeny

Extrémne počasie v posledných rokoch, ktoré je možné pravdepodobne pričítať zmene klímy, vedie k rastúcemu počtu prírodných katastrof po celom svete. Najmä tajfúny, hurikány, prívalové dažde a povodne môžu ľuďom aj podnikom spôsobiť ničivé škody.

Výskum ukazuje, že hlavnou príčinou zmeny klímy je globálne otepľovanie v dôsledku zvyšujúcej sa koncentrácie CO2 a ďalších skleníkových plynov (GHG) na Zemi.

A polar bear stood on floating ice

Iniciatíva spoločnosti Sharp za čistú energiu

V tejto súvislosti vstúpila v novembri 2016 do platnosti Parížska dohoda, ktorá stanovila cieľ udržať nárast globálnej teploty pod dvoma stupňami nad úrovňou pred priemyselnou revolúciou a vyzvala na ďalšie úsilie o obmedzenie otepľovania na maximálne 1,5 stupňa. Dohoda dokonca stanovuje zníženie emisií skleníkových plynov v podstate na nulu do druhej polovice tohto storočia.

Na podporu znižovania emisií skleníkových plynov sme vyhlásili program SHARP Eco Vision 2050. Táto dlhodobá environmentálna vízia stanovuje dva kľúčové ciele udržateľného rozvoja, ktoré chceme do roku 2050 dosiahnuť: vytvoriť viac čistej energie, než je celkové množstvo energie spotrebovanej v celom dodávateľskom reťazci spoločnosti Sharp a dosiahnuť v rámci obchodných aktivít spoločnosti Sharp nulové čisté emisie CO2. Už sme spustili iniciatívy s cieľom dosiahnuť tieto ciele.

Pripravujeme sa na zverejňovanie informácií týkajúcich sa klímy v súlade s odporúčaniami Pracovnej skupiny pre zverejňovanie finančných informácií súvisiacich s klímou (TCFD), ktorú zriadila Rada pre finančnú stabilitu (FSB).

People high-fiving