Softvér pre elektronický obeh dokumentov

Softvér Sharp na elektronický obeh dokumentov pomáha všetkým členom tímu zvýšiť efektivitu prepojením s podnikovými aplikáciami, zefektívnením opakovaných ručne vykonávaných úloh a vďaka tomu prispieva k zníženiu nákladov.

Softvér Sharp na elektronický obeh dokumentov nahradzuje prácne procesy, ako sú napríklad úhrady pohľadávok, zjednodušením a efektívnym digitálnym workflow dokumentov, ktorý zvyšuje presnosť a rýchlosť spracovania. Príslušné workflow môžu zahŕňať schvaľovanie a digitálne podpisovanie, aby bolo zaistené, že nedôjde k žiadnym prekážkam v procese bez ohľadu na miesto výkonu práce.

Teraz môžete vytvárať alebo skenovať dokumenty a odosielať ich priamo určeným adresátom, do aplikácií alebo podnikovým funkciám, ktoré ich potrebujú. Obnovte produktivitu podnikania, ktorú potrebujete na dosiahnutie a udržanie ziskového rastu.