Softvér pre správu dokumentov (DMS)

V cloude alebo na vlastných serveroch umožňuje software Sharp na správu dokumentov (DMS) bezpečne a spoľahlivo digitalizovať, ukladať, spravovať, zdieľať a vyhľadávať všetky firemné dokumenty. Každý oprávnený používateľ má prístup k všetkému, čo potrebuje, a to kedykoľvek, kdekoľvek a na akomkoľvek zariadení pripojenom na internet, čo uľahčuje efektívne rozhodovanie a bezproblémovú spoluprácu.

Softvér Sharp na správu dokumentov (DMS) taktiež uchováva kompletný preverovací záznam všetkých činností s dokumentmi, čo vám pomáha zaistiť súlad s predpismi, ako je GDPR. Kontrola verzií navyše zaisťuje, že používatelia majú vždy prístup k najnovšej verzii dokumentu, čo napomáha lepšiemu a presnejšiemu rozhodovaniu.