cyber security awareness

Obavy z kybernetických hrozieb medzi európskymi malými a strednými podnikmi narastajú, pričom viac než tretina z nich priznala narušenie bezpečnosti počas posledných 12 mesiacov.

  • Tretina spoločností bola zasiahnutá útokmi počítačových vírusov, napriek tomu viac než polovica (56 %) tvrdí, že ich rozpočet na IT bezpečnosť nebude v tomto roku navýšený.
  • Štyri z desiatich firiem sa teraz kybernetických hrozieb obávajú viac, než pred rokom.
  • I napriek tomu, že sa firmy cítia dobre pripravené, dve tretiny (68 %) z nich nemá  dôveru v schopnosť riešiť príslušné riziká

Vo svetle náročnej ekonomickej situácie sa v poslednom roku medzi európskymi malými a strednými podnikmi (MSP) výrazne zvýšili obavy z kybernetických hrozieb, lebo sú si vedomé možných dopadov na značku, povesť a príjmy spoločnosti. Podľa nového prieskumu sa takmer štyri z desiatich (37 %) spoločností obávajú kybernetických bezpečnostných hrozieb viac než pred rokom a viac než tretina podnikov priznala, že v posledných 12 mesiacoch došlo k nejakej forme narušenia bezpečnosti.

Prieskum realizovaný spoločnosťou Sharp Europe – významným poskytovateľom technologických produktov a služieb pre malé a stredné podniky v Európe – ukázal, že približne tretina podnikov zistila, že bola ich prevádzka ovplyvnená narušením kybernetickej bezpečnosti. Medzi tieto narušenia bezpečnosti sa radia úroky vírusov (33 %), phishing (32 %), malvér (31 %) a úniky dát (31 %).

Okrem toho bola viac než štvrtina z nich vystavená útokom zameraným na prístupové heslá (26 %) a problémom so zabezpečením cloudu (26 %). Napriek tomu viac než dve tretiny dopytovaných (68 %) nemá dôveru v schopnosť svojich podnikov riešiť a zmierňovať bezpečnostné riziká. Vzhľadom na vyššie uvedené prekvapivo viac než polovica (56 %) európskych malých podnikov uviedla, že nebude v tomto roku zvyšovať rozpočet na zabezpečenie IT.

Celoeurópsky prieskum oslovil 5 770 odborníkov zodpovedných za nákup IT v malých a stredných podnikoch a zisťoval mieru dôvery v schopnosti zabezpečenia IT a prekážky investícií do zabezpečenia IT v nadchádzajúcich 12 mesiacoch. Prieskum zistil, že medzi hlavné obavy podnikov v prípade narušenia bezpečnosti IT patria finančné straty (39 %), zníženie dôvery zákazníkov (39 %) a negatívny dopad na značku samotnú (38 %).  

Zistenie prieskumu komentuje Colin Blumenthal, Vice President IT Services spoločnosti Sharp Europe: 
„Podniky pôsobia v zložitom digitálnom prostredí, ktoré pre spoločnosti všetkých veľkostí predstavuje stále väčšiu výzvu v zmysle IT bezpečnosti. Pre menšie podniky bez rozsiahlych IT zdrojov môžu byť riziká ešte závažnejšie. Riziká sa navyše neustále menia a snaha o ich identifikáciu a prevenciu môže viesť k obavám, nejasnostiam a frustrácii na strane zodpovedných pracovníkov.

„Každý podnik bez ohľadu na veľkosť by mal vyvinúť maximálne úsilie pre ochranu svojich dát a zaistenie konektivity či už pomocou zabezpečenia sietí alebo samotných zariadení. Vyhľadanie odborného poradenstva môže pomôcť zaistiť prijatie správnych rozhodnutí o zabezpečení IT, uplatnení komplexného pohľadu na bezpečnosť a toho, aby boli ochranné riešenia vždy aktuálne.“

Vyššie uvedené obavy sú ovplyvnené problémami, ako je nárast hybridnej práce (30 %) a používanie vlastných zariadení zamestnancami (29 %), pričom medzi hrozby, ktorých sa obávajú, patria okrem iného úniky dát, napadnutie počítačovým vírusom a zabezpečenie cloudu. Je znepokojujúce, že iba 52 % malých a stredných podnikov v Európe uvádza, že majú zavedené firewally, a menej než polovica (45 %) uplatňuje politiku silných hesiel. 

Prieskum

Prieskum uskutočnila spoločnosť Censuswide v prvom štvrťroku roku 2023 a zúčastnilo sa ho 5 770 osôb s rozhodovacou právomocou a zodpovednosťou za nákup IT v malých a stredných podnikoch z 11 krajín, konkrétne Belgicka, Francúzska, Talianska, Nemecka, Holandska, Poľska, Rakúska, Spojeného kráľovstva, Španielska, Švédska a Švajčiarska.  

O Sharp Europe

Spoločnosť Sharp Europe umožňuje malým aj veľkým podnikom a organizáciám zvýšiť výkonnosť a prispôsobiť ich pracovisko na budúcnosť prostredníctvom rôznych produktov a služieb podnikových technológií.

Spoločnosť Sharp Europe so sídlom v Londýne poskytuje služby zákazníkom zo súkromného aj verejného sektora, školstva a štátnej správy, a to v širokom spektre produktov od tlačiarní a pokročilých technológií plochých obrazoviek cez platformy pre spoluprácu až po IT služby.

Ako súčasť spoločnosti Sharp Corporation a s podporou spoločnosti Foxconn investuje Sharp Europe do nových oblastí technológií, ktoré majú potenciál zmeniť svet, a zaujíma v tomto odvetví vedúce postavenie. Spoločnosť vyvinula prvý komerčne dostupný 8K monitor na svete a v roku 2019 uviedla na trh prvý certifikovaný Windows collaboration displej.