Stuttgart VS case study

High-tech koučing na kolesách: Digitálna analýza hry priamo na ihrisku

Klub VfB Stuttgart používa na tréningovom ihrisku inovatívne mobilné taktické vozidlo na báze technológie Sharp.

S viac než 67 000 členmi je VfB Stuttgart 1893 e.V. najväčším športovým klubom v Báden-Württembersku. Odnedávna pomáha futbalovému tímu Bundesligy špeciálne navrhnuté mobilné taktické vozidlo s najmodernejšou zobrazovacou technológiou od spoločnosti Sharp. To znamená, že sa tréningové analýzy a diskusie môžu odohrávať priamo na ihrisku.

Koncept: zvýšenie efektivity tréningov

V súlade s procesom digitalizácie VfB Stuttgart nedávno navýšil investície do moderných a inovatívnych systémov. Na firemných stánkoch bolo inštalovaných viacero dotykových displejov na interaktívne spoluprácu. Spoločnosť Sharp bola v tomto novom mobilnom taktickom zariadení angažovaná ako technologický partner pre zobrazovacie zariadenia.

Okrem spoločnosti Sharp spolupracovala VfB Stuttgart aj so spoločnosťou C&S GmbH, ktorá je odborníkom na siete, smerové rádio a IT. Okrem odborných znalostí v oblasti IT sa spoločnosť C&S špecializuje aj na vývoj a konštrukciu špecializovaných vozidiel, čo predstavuje ďalší východiskový bod pre spoluprácu s VfB Stuttgart. Spoločne s Mathiasom Munzom, ktorý je v rámci športového oddelenia zodpovedný za vedu, technológie a inovácie, vyvinul tím spoločnosti C&S pod vedením generálneho riaditeľa Mirana Percica nápad na špičkové mobilné taktické vozidlo, ktoré pomôže zlepšiť efektivitu futbalového tréningu.

Keď boli na základe rozsiahlej predbežnej štúdie na konci roku 2019 dokončené príslušné plány, poveril klub VfB Stuttgart spoločnosť C&S výrobou špecializovaného vozidla, ktoré muselo spĺňať náročné požiadavky a individuálne potreby bundesligového futbalového tímu.

Kompaktný high-tech zázrak na kolesách

Na jednej strane muselo byť vozidlo čo najkompaktnejšie, najľahšie, najtichšie a energeticky čo najúspornejšie. Zároveň však muselo ponúkať dostatok priestoru pre najmodernejší AV systém so zabudovaným dotykovým displejom Sharp. Potrebovalo taktiež používateľsky konfigurovateľné možnosti skladovania a priestor na tréningové vybavenie a zásoby. Okrem komplexných funkcií a konektivity bolo pre VfB dôležité, aby bola medzi všetkými použitými súčasťami zaistená spoľahlivá a bezproblémová interakcia.

Dôraz sa kládol aj na používateľskú prívetivosť. Samotné vozidlo a všetky technológie museli byť čo najjednoduchšie z pohľadu ovládania, aby s nimi tréneri a hráči mohli pracovať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. „Skutočnou výzvou potom bolo skĺbiť zložitosť a prísne technické požiadavky do používateľsky prívetivej a dokonale spoľahlivej funkcionality,“ spomína Miran Percic, konateľ spoločnosti C&S GmbH.

Dôraz na individuálne požiadavky a používateľskú prívetivosť

S ohľadom na tieto požiadavky vyvinula spoločnosť C&S plne elektrické vozidlo s jedinou úrovňou napätia a na mieru upravenou konštrukciou batožinového priestoru. S cieľom dosiahnuť bezproblémovú integráciu do existujúceho IT prostredia VfB s kompletnou interaktívnou konektivitou bola použitá smerová rádiová technológia. Vozidlo zároveň umožňuje presné živé sledovanie hráčov priamo na zabudovanom displeji Sharp PN-80TH5.

Displej s uhlopriečkou 80 palcov a rozlíšením 3840 × 2160 pixelov umožňuje presnú analýzu tréningu v reálnom čase aj offline. Obsah je možné vďaka technológii Direct Optical Bonding prehrávať vo vysokom rozlíšení a s podrobnými detailmi. S 30 kontaktnými bodmi je displej veľmi rýchly, responzívny a kompatibilný s viacdotykovým režimom, takže je na kolektívnu analýzu hry tímu VfB úplne ideálny. Ďalším rozhodujúcim kritériom pri výbere modelu Sharp PN-80TH5 bola jeho používateľská prívetivosť. Displej z pohľadu obsluhy nevyžaduje zložitú konfiguráciu ani predchádzajúce znalosti používateľov. To znamená, že hráči a tím trénerov môžu so systémom pracovať intuitívne, obyčajným stlačením tlačidla.

Technologické a diskusné centrum hneď vedľa ihriska

Pre VfB bolo dôležité, aby používanie mobilného taktického zariadenia neznamenalo zásadné zmeny v ich zavedených tréningových postupoch. Technologicky vyspelé vozidlo muselo byť zároveň integrované do existujúcich procesov a poskytovať skutočnú pridanú hodnotu pre spoluprácu. Tréningy stále začínajú úvodným rozhovorom medzi trénermi a tímom. Taktické a strategické ciele jednotlivých fáz potom je možné zobraziť, uložiť a zdieľať na integrovanom displeji Sharp. Počas samotného tréningu je možné hráčov sledovať na displeji v reálnom čase, čo umožňuje veľmi presnú analýzu a priamy, dynamický zásah trénerského tímu do rôznych situácií.

Pri stretnutiach medzi tréningami, počas prestávok na občerstvenie a pri záverečnej porade je možné strategické úpravy prehľadne zobraziť na displeji tak, aby ich všetci hráči videli. Na displeji je možné napríklad zobraziť ihrisko, pozície jednotlivých hráčov aj ich pohyby a doplniť k nim komentáre. Tieto údaje je možné následne centrálne ukladať.

„Displej celkovo umožňuje ľahkú participáciu všetkých účastníkov mítingu, a tým aj aktívny a digitálny vývoj nových riešení. To všetko s maximálnou možnou transparentnosťou,“ vysvetľuje s úsmevom Mathias Munz. Miran Percic dopĺňa: „Mobilné taktické vozidlo C&S s displejom Sharp vytvára základ pre vizuálnu digitalizáciu v profesionálnom športe. Ďalším krokom je rozšírenie mobilnej LED technológie vo väčšom meradle.“

Pozitívny súhrn a ďalšie projekty

Mobilné taktické vozidlo získalo od svojho prvého použitia v júni 2020 len pozitívne ohlasy. Klub VfB Stuttgart veľmi oceňuje ľahké používanie displeja Sharp a vynikajúcu kvalitu zvuku a obrazu. Vďaka tomu sú tréningy skutočne dynamické a interaktívne, pričom zdieľaná analýza pomáha všetkým účastníkom ďalej sa učiť. Mobilné taktické vozidlo zároveň umožňuje rýchlu prepravu tréningových materiálov a občerstvenia a je v ňom uložená lekárnička a defibrilátor pre lekárske ošetrenie.

„Pre náš profesionálny tím a naše začínajúce talenty sme vytvorili skutočnú pridanú hodnotu ku každodennému tréningu,“ vysvetľuje Mathias Munz. „Už sa na nás obrátili ďalšie profesionálne kluby, ktoré chcú spoznať naše technické riešenie, aby mohli tiež realizovať podobné projekty. Teší nás, že je o ne záujem, a sme hrdí na to, že sme mohli zohrať na poli inovácií v tréningu priekopnícku rolu. V spoločnostiach C&S a Sharp máme dvoch spoľahlivých partnerov pre budúcnosť.“

Markus Eisemann, manažér Channel Sales DACH v spoločnosti Sharp Business Systems Deutschland GmbH, je tiež nadšený. „Naše interaktívne displeje poskytujú vysokovýkonnú a flexibilnú platformu pre analýzu tréningov v reálnom čase a interaktívnu prezentáciu informácií. To zlepšuje spoluprácu vnútri tímu a zefektívňuje jednotlivé tréningy. Sme radi, že sa naše riešenia používajú práve v tomto prostredí a že sme mohli klub VfB Stuttgart ako technologický partner pri realizácii týchto inovatívnych myšlienok podporiť."