Sharp ‘Future Workplace’ Event 2022: Hybrid Working Solutions Explored

Akcia Sharp „Future Workplace“ 2022: Potenciál hybridných pracovných riešení

Akcia Sharp Future Workplace bola skutočne celoeurópskym zážitkom, pretože bola zo štúdia živo prenášaná na veľké obrazovky v pripojených miestach konania akcie vo Veľkej Británii, Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku, Španielsku, Francúzsku a ďalších krajinách. V rámci priameho prenosu z londýnskeho štúdia diskutovali vedúci pracovníci spoločnosti Sharp Europe o tom, ako spoločnosť pomáha utvárať budúce pracovisko. Počas živého prenosu ďalej prebiehali regionálne prezentácie, ktoré sa konali v jednotlivých krajinách a boli sprevádzané pohostením účastníkov.

Rob Tung, prezident spoločnosti Sharp Europe, otvoril rokovanie prednáškou o vízii One Sharp pre pracovisko budúcnosti.

"Naše životy sa za posledných niekoľko rokov zmenili," uviedol Tung, "a zmenili sme spôsob práce viac, než by sme si za tak krátky čas dokázali predstaviť. Sila technológie umožnila, aby sa hybridná práca stala skutočnosťou."

Tung ďalej hovoril o obchodných príležitostiach, ktoré hybridná práca prináša, a o tom, čo technológia spoločnosti Sharp znamená pre jej zákazníkov. Podľa prieskumu spoločnosti Sharp viac než polovica osôb mladších ako 30 rokov tvrdí, že práca z domu im prináša vyššiu produktivitu, a 63 % dopytovaných uvádza, že im technológie pomáhajú efektívnejšie vykonávať práci mimo kancelárie.

Tung ďalej vo svojej prezentácii zmienil, že nájsť tých správnych ľudí, udržať krok s technológiami a vedieť, ktoré spoločnosti sú dôveryhodné, sú len niektoré z výziev, ktoré treba riešiť, a spoločnosť Sharp je v tomto vzrušujúcom novom svete v dobrej pozícii na to, aby svojim zákazníkom ponúkla neuveriteľnú hodnotu.

Alexander Hermann, prezident divízie informačných systémov spoločnosti Sharp Europe, bol ďalším vystupujúcim na virtuálnom pódiu a hovoril o rade multifunkčných tlačiarní Future Workplace.

"Naším poslaním bude umožniť našim zákazníkom zvýšiť ich výkonnosť na trhu a pomôcť im prispôsobiť sa pracoviskám budúcnosti. To dosiahneme tým, že im poskytneme ucelený rad produktov a služieb," vysvetlil Hermann pri predstavení radu multifunkčných tlačiarní Future Workplace.

Potom vystúpil Bernd Eberhardt, prezident divízie Sharp NEC Display Solutions Europe, ktorý hovoril o tom, čo bude fúzia Sharp NEC znamenať pre zákazníkov.

"Spoločnosť Sharp NEC Display Solutions prinesie všetkým našim zákazníkom značnú hodnotu a obchodné výhody vďaka prístupu k rozšírenému portfóliu produktov a ponuke profesionálnych služieb," vysvetlil Eberhardt. "Ako jediný výrobca s takto širokým sortimentom naprieč všetkými kľúčovými technológiami zaujímame vedúce postavenie na trhu."

Diskusia o IT službách a riešeniach

V centre pozornosti živého prenosu potom boli Damian Jaume, prezident DynaBook Europe, a Colin Blumenthal, viceprezident Sharp IT Services Europe, ktorí sa pripojili k moderátorke Lucy Alexanderovej a diskutovali o vplyve, ktorý môžu mať IT produkty a služby na pracoviská budúcnosti.

"Musíte sa vžiť do situácie našich dnešných zákazníkov," vysvetlil Blumenthal. "V posledných niekoľkých rokoch museli výrazne prispôsobiť svoje podniky a teraz si zvykajú na nový model a spôsob práce. Oblasti, ako je cloud, mobilita a bezpečnosť, sú dôležitejšie než kedykoľvek predtým a tiež si vyžadujú značné množstvo technológií a podpory."

Po Blumenthalovom vysvetlení niektorých technických a prevádzkových problémov, ktorým zákazníci čelia, sa Jaume pustil do diskusie o notebookoch DynaBook a dodal: "Hybridný spôsob práce spôsobil exponenciálny nárast dopytu podnikov po notebookoch. V rokoch 2020 až 2021 sme zaznamenali viac než 15 % nárast dopytu po firemných notebookoch... Vidieť, že práve v dôsledku pandémie sa mobilné počítače stali v podstate štandardným vybavením pre všetky úrovne zamestnancov."

Po skončení prezentácií sa webinár presunul k panelovej diskusii, v rámci ktorej vedúci pracovníci a odborníci spoločnosti Sharp zodpovedali na otázky medzinárodného publika.

Celkovo živé vysielanie poskytlo fantastický náhľad na pracovisko budúcnosti a diskutovalo o všetkom, od technických a logistických problémov práce na diaľku až po hardvér, ktorý môže mať zásadný vplyv na úspech hybridných pracovných prostredí.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako spoločnosť Sharp pomáha podnikom všetkých veľkostí s digitálnou transformáciou alebo s rozvojom pracoviska budúcnosti, spojte sa s nami.