Hybrid Working Meeting in Action

Výskumná práca na tému hybridnej práce

Ako úspešne využiť hybridné schôdze

Schôdze sa konajú z najrôznejších dôvodov, od odovzdávania informácií a rozhodovania cez brainstorming až po spoločenské stretnutia. Táto správa sa zaoberá niektorými našimi poznatkami o meniacich sa očakávaniach kancelárskych pracovníkov v zmysle spôsobu stretávania, ponúka odborný komentár a rady od pracovného psychológa Dr. Nigela Oselanda a návod, čo treba zvážiť pri výbere riešenia pre konanie schôdzí, ktoré podporujú nové spôsoby hladkej spolupráce a hybridné pracovisko.