Sharp Remote Device Manager

Sharp Remote Device Manager (SRDM) vám vďaka podrobným a presným informáciám stavu každého zo zariadení pomôže zaisťovať plynulý chod všetkých vašich sieťových MFP a tlačiarní. Ovládanie v reálnom čase priamo z vášho počítača. Softvér beží na centrálnom serveri a je možné k nemu pristupovať pomocou akéhokoľvek sieťového klienta a štandardného webového prehľadávača. Tento webový prístup znamená, že softvér nainštalujete iba raz a môžete svoje zariadenia konfigurovať a spravovať odkiaľkoľvek zo siete.

Na hornej strane každej obrazovky sa zobrazuje prehľadné zhrnutie informujúce o tom, ktoré zariadenia pracujú normálne, ktoré vyžadujú okamžitú pozornosť a ktoré budú pozornosť čoskoro vyžadovať. Kliknutím na stavovú ikonu môže správca zobraziť všetky zariadenia s príslušným stavom.

SRDM je možné okrem toho jednoducho používateľsky upraviť. Flexibilné možnosti zobrazenia vám umožňujú vytvárať zoznamy tlačiarní s konkrétnymi vlastnosťami a zobrazovať ich podľa modelového názvu, IP adresy, stavu, umiestnenia a ďalších kritérií.

Získanie informácií o údajoch počítadla každého zariadenia často predstavuje ručne vykonávanú úlohu, ale program SRDM je schopný tieto údaje odosielať do servisného strediska automaticky. Správy obsahujú rozsah období, ID zariadenia, celkový stav počítadla a rozklad podľa farebných/čiernobielych výtlačkov a použitia.

Distribúcia tlačových ovládačov je takisto jednoduchá. SRDM správcovi umožňuje nastavenie a distribúciu ovládačov centrálne, bez nutnosti navštevovať každé PC alebo vydávať inštalačné pokyny.

Medzi ďalšie funkcie patrí Riadenie vzdialeného prístupu, ktoré umožňuje podporu personálu pre zobrazenie a ovládanie LCD panelov odkiaľkoľvek na sieti a ďalej možnosť klonovať nastavenia riadenia spotreby a úrovne zabezpečenia, aktualizáciu firmvéru a tvorbu servisných správ pre optimálnu efektivitu.

Pre vyššie zabezpečenie SRDM monitoruje bezpečnostné parametre a ak deteguje akékoľvek neoprávnené zmeny, upozorní správcu a automaticky resetuje tieto zmeny späť na pôvodné nastavenie. Zaisťuje vám tak pokoj, lebo je o bezpečnosť vždy postarané.

Oznamovanie chýb, odstraňovanie porúch, plánovanie údržby, inštalácia ovládačov a konfigurácia tlačiarní: Sharp Remote Device Manager všetko uľahčuje a napomáha znižovať náklady na vlastníctvo zariadenia. Maximalizuje sa obdobie použiteľnosti, dochádza k rýchlemu odstraňovaniu porúch a zníženiu častosti volania podpory.

Kľúčové vlastnosti

  • Webový monitoring a správa sieťových tlačiarní a MFP
  • Okamžité potvrdenie stavu zariadenia
  • Jednoduchá distribúcia a inštalácia tlačových ovládačov
  • Vzdialená konfigurácia zariadení
  • Klonovanie nastavení riadenia spotreby a úrovne zabezpečenia pre niekoľko zariadení súčasne
  • Vzdialené zobrazenie a ovládanie čelného panela zariadenia
  • Vzdialená inovácia firmvéru
  • Servisné reporty pre optimálnu efektivitu

Sharp Remote Device Manager

Softvér

Sharp Remote Device Manager Version 2.16.0.16320.8

Sharp Remote Device Manager for Windows Server 2016/2019/2022, version 2.16.0.16320.8, production run date 02/06/2023, European languages

05.06.2023

Sharp Remote Device Manager Version 2.14.0.15848.2

Sharp Remote Device Manager for Windows Server 2012/2012 R2 SP1/2016/2019/2022, version 2.14.0.15848.2, production run date 31/05/2022, European languages

16.11.2022