Kontakty

UCCT – perfektný výber pre perfektné videosteny

Štandardné videosteny majú často medzi sebou rôzne biele body. Tmavé body alebo miesta môžu mať tiež vplyv na kvalitu a uniformitu ľubovoľného zobrazeného obsahu. Tento fenomén sa nazýva „Mura“, čo je japonský výraz pre „nerovnosť“, a obvykle sa nedá opraviť. Sharp has the perfect solution...

Technológia Sharp Uniform Colour Calibration Technology (UCCT) odstraňuje všetky škvrny Mura a viditeľnú nerovnosť. Pridáva totiž RGB ku každému ovplyvnenému pixelu. Výsledkom je výborne jednotný biely bod a konzistencia farieb naprieč celým displejom.

Ako to funguje

Krok 1 – videostena + UCCT

UCCT je proces hardvérovej kalibrácie „3D po jednotlivých pixeloch“ v závode, na ktorý sa používa najmodernejší fotoaparát „xyz“ na aplikáciu korekcie Mura a kalibrácie farieb s kombináciou z vyhľadávacích tabuliek (LUT).

Po aplikácii je viditeľné zlepšenie, ale každý displej má svoj vlastný profil UCCT a vo videostene sa biele body stále môžu medzi jednotlivými displejmi líšiť. Preto je pre tie najlepšie výsledky potrebný ďalší krok.

Krok 2 – videostena + UCCT + kalibrácia

Externý senzor zmeria biely bod a farebný profil jednotlivých displejov. Softvér Sharp Display Installation Tool with Calibration (DITwC) aktualizuje (hardvérová kalibrácia) LUT displeja tak, aby sa v stene zhodovali.

Na každý displej sa použije kalibrácia s externým senzorom a biele body sa porovnajú s aplikáciou DITwC tak, aby sa vytvorila perfektná videostena.

Na každý displej sa použije kalibrácia s externým senzorom a biele body sa porovnajú s aplikáciou DITwC tak, aby sa vytvorila perfektná videostena.

Unikátny prístup

Technológia Sharp UCCT je skutočne špičkový proces, pretože žiadny iný dodávateľ neponúka:

 

  • Korekciu Mura založenú na hodnote L*ab: Vytvára lineárnu reprezentáciu všetkých vnímateľných farieb, ktorá sa blíži tomu, ako ľudské oko vníma farby
  • 3D riadenie farieb: Používa kombináciu vyhľadávacích tabuliek (LUT) samostatnej správy farieb.
  • Kalibrácia bieleho bodu: Poskytuje úplné porovnanie s preddefinovanou teplotou farieb od okraja obrazovky do stredu a medzi všetkými obrazovkami pomocou L*ab

 

Obrazovky tak budú výborne jednotné a zhodné v celej videostene – budete tak mať výborný spôsob vytvorenia vysokokvalitného displeja.