Kontakty

Právny aspekt

Sharp Electronics (Europe) GMBH Sp. z o.o. branch in Poland
Headquarters:  
33, Poleczki street
02-822 Warsaw 
Poland

Phone: + 48 22 545 81 00 
Fax: + 48 22 545 81 05  

Registered at Regional Court in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register KRS: 0000226509, NIP: 1080000846, REGON: 140021108

Zmluvné podmienky použitia
 Webová stránka spoločnosti Sharp Electronics (Europe) GmbH obsahuje najnovšie a relevantné informácie všeobecnej povahy. Napriek tomu však negarantujeme integritu, správnosť a včasnosť obsahu. To platí aj o externých webových stránkach, ktoré sú s touto stránkou prepojené. 

V rozsudku z 12. mája 1998, okresný súdu v Hamburgu rozhodol, že integrácia hypertextových odkazov môže vytvárať spoluzodpovednosť za obsah prepojenej stránky. Na základe prehlásenia súdu sa tomu dá vyhnúť výslovným prehlásením, že sa príslušná strana dištancuje od obsahu prepojených stránok. 

Pre všetky hypertextové odkazy na Internete platí nasledujúce: 
Výslovne zdôrazňujeme, že nemáme žiadny vplyv na tvar ani obsah prepojených stránok.
Dištancujeme sa od akéhokoľvek obsahu prepojených stránok a neprivlastňujeme si ich obsah. 

Ďalšie podmienky súvisiace s používaním webovej stránky spoločnosti Sharp Electronics (Europe) GmbH:

Práva duševného vlastníctva
Obsah a rozloženie webovej stránky sú chránené autorským zákonom. Všetky práva vyhradené. Informácie alebo dáta (text, obrázky, grafika, zvuky, videá, súbory flash a animácie) z webovej stránky spoločnosti Sharp Electronics (Europe) GmbH nemožno bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Sharp kopírovať ani používať, a to v žiadnej forme, dokonca ani výňatky.    

Názvy značiek a logá
Názvy značiek a logá používané na webovej stránke sú chránené. Používanie týchto značiek a log nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Sharp Electronics (Europe) GmbH povolené.
Vytvorenie odkazov na webovú stránku spoločnosti Sharp Electronics (Europe) GmbH.
Odkaz na túto webovú stránku je možné vytvoriť len v prípade, že sa tým neporušujú žiadne zákony, najmä: autorské právo a zákony týkajúce sa ochranných známok alebo duševného vlastníctva spoločnosti Sharp Electronics (Europe) GmbH.

Ochrana dát
Vami poskytnuté osobné údaje sa používajú len na vašu identifikáciu. Chceme vyslovene poukázať na to, že spracúvame všetky osobné údaje v prísnom súlade s právnymi ustanoveniami o ochrane osobných údajov. Osobné údaje predovšetkým nie sú bez povolenia poskytnuté tretej strane.