Kontakty

Prečo Sharp

Výber solárnych modulov — dôležité faktory

Spoločnosti v solárnom priemysle poskytujú potenciálnym zákazníkom mnoho údajov a označení ich produktov. Ale ktoré údaje sú dôležité a ako rozpoznať dobrý solárny modul?

Solídna spoločnosť so spoľahlivou kvalitou

Solárny systém je dlhodobou investíciou. Aby ste boli z dlhodobého hľadiska spokojní so svojím rozhodnutím, musíte mať možnosť spoľahnúť sa na kvalitu. 100-ročná história spoločnosti Sharp a viac ako 55 rokov skúseností so solárnou technológiou vám dodajú dôveru do vašej investície. So spoločnosťou Sharp Energy Solutions Europe sa objavilo centrum dokonalosti pre inovatívne energetické riešenia pre európsky trh.

Finančná stabilita

Spoločnosť Bloomberg New Energy Finance (BNEF) ustanovila hodnotiaci systém na klasifikáciu výrobcov solárnych modulov. Spoločnosti, pri ktorých je solventnosť hodnotená pozitívne, sú klasifikované ako prvotriedni výrobcovia. Spoločnosť Sharp Electronics bola v máji 2015 zaradená na zoznam prvotriednych solárnych spoločností a preto je hodnotená ako spoločnosť s finančnou stabilitou. To je dôležitým indikátorom ohľadom záruky.

Ocenenie špičkovej fotovoltaickej značky

Spoločnosť EUPD Research oceňuje fotovoltaické značky za povedomie o značke, výber zákazníkov a distribúciu. Spoločnosť Sharp Electronics sa v najnovšom prieskume umiestnila medzi najlepšími fotovoltaickými značkami v Spojenom kráľovstve a Nemecku.

Výkon

Pmax je výkon každého solárneho modulu. Je uvedený vo Wp (nominálny výkon) a odkazuje na špičkový výkon solárneho modulu pri štandardných podmienkach testovania. Spoločnosť Sharp ponúka rôzne moduly s výkonom 250 Wp až 300 Wp. Príslušné hodnoty sú uvedené na typovom štítku modulu alebo na katalógovom liste.

Účinnosť

Účinnosť je pomer medzi vstupom (slnečná energia) a výstupom (solárne energia). Obvykle sa porovnáva efektivita modulov. Niektorí výrobcovia však špecifikujú aj účinnosť článkov. Z tohto dôvodu by ste nemali zabudnúť porovnať správne hodnoty jednotlivých modulov. Vyšší výkon a väčšia účinnosť sa odporúčajú najmä vtedy, keď je nedostatok miesta na streche. Solárne moduly Sharp dosahujú veľmi vysokú efektivitu až 19,8 %.

Záruky

Výrobcovia solárnych modulov uvádzajú dve rôzne záruky: záruku na produkt a záruku na výkon. Počas prevádzky sa výkon solárneho modulu obvykle znižuje. Maximálne zníženie se reguluje zárukou na výkon. Spoločnosť Sharp ponúka 10-ročnú záruku na produkt a 25-ročnú záruku na lineárny výkon. Niektorí výrobcovia uvádzajú prekvapivú záruku na výkon. So zárukou lineárneho výkonu od spoločnosti Sharp si môžete dobre naplánovať svoj solárny systém.

Robustný dizajn produktu

V závislosti od toho, kde sa solárne moduly inštalujú, môžu byť vystavené konkrétnym environmentálnym vplyvom a musia byť preto veľmi odolné.
Spoločnosť Sharp preto pri výrobe používa vysokokvalitné komponenty, ktoré boli schválené pre náročné okolité podmienky.

Spoločnosť Sharp ponúka široký sortiment fotovoltaických modulov. Požiadajte o atraktívne ponuky, ktoré ponúka spoločnosť Sharp, medzi ktoré patria solárne moduly, riešenie skladovania energie a invertor.

Finančné výhody

Zvyšujúce sa ceny elektrickej energie, nižšie náklady na solárne systémy – oboje robí nákup fotovoltaického systému zmysluplnou investíciou do budúcnosti, a to z hľadiska ekológie aj financií.

Správy o klesajúcich výkupných cenách v mnohých krajinách viedli k dojmu, že výroba solárnej energie sa už neoplatí. Ale okrem výkupných cien sú tu iné faktory, vďaka ktorým je prevádzka solárneho systému ekonomicky atraktívna.

V uplynulých rokoch sa v Európe cena za elektrickú energiu z verejnej rozvodnej siete výrazne zvýšila, a to priemerne o 4,3 % za rok. Očakáva sa ďalší nárast. Súčasne ceny solárnych panelov výrazne klesli, čo má pozitívny vplyv na investičné náklady.

To znamená, že výrobné náklady na solárnu energiu sa znížili. Solárna energia je teraz viac cenovo dostupná ako konvenčne vyrábaná elektrická energia a táto finančná výhoda sa bude zvyšovať so zvyšujúcimi sa nákladmi za zakúpenú energiu. Súkromný solárny systém zaisťuje základnú nezávislosť od inak riadených cien.

Vládne financovanie

V závislosti od vládnych programov niektoré európske krajiny ponúkajú programy financovania na podporu energetickej revolúcie. Spýtajte sa svojho montéra na možnosti vo vašej krajine.

Úspory na daniach

V závislosti od vnútroštátnych daňových právnych predpisov môže byť v niektorých európskych krajinách nákup solárneho systému (fotovoltaických panelov a batérií) výhodné pokiaľ ide o daňový odpočet. Opýtajte sa svojho daňového poradcu na podmienky vo vašej krajine.

Budúce energetické siete

Niektorí výrobcovia riešení skladovania pracujú na ďalších výhodách do budúcnosti. Jeden z našich partnerov v Nemecku už začal vytvárať program, s ktorým bude možné ukladať a používať prebytočnú energiu z verejnej siete zadarmo. Mať vlastné riešenie skladovania poskytuje možnosť využiť budúce príležitosti.

Stopa CO2

Prevzatie zodpovednosti za zajtrajšok

Téma klímy a ochrany životného prostredia je teraz pevne zakotvená v kolektívnom vedomí. A preto je jedným z hlavných argumentov pre produkciu čistej energie.

Veľká väčšina vedcov sa domnieva, že emisie CO2 spôsobujú nárast v koncentráciách skleníkových plynov v atmosfére a tak spôsobujú globálne otepľovanie. Tento nárast teploty ohrozuje nielen stabilitu globálneho klimatického systému, ale aj nutričný základ svetovej populácie, existenciu pobrežných osád a rozmanitosť živočíchov a rastlín.

(Zdroj: Fraunhofer Institute).

Mnoho ľudí sa už spolieha na produkciu čistej elektriny úplne bez emisií s jedným z našich solárnych systémov. A tak významne prispievajú — nezávisle od finančných a politických aspektov — k zachovaniu nášho životného prostredia a životov budúcich generácií.

Váš osobný prínos

Príklad: Domácnosť s 2 osobami má priemernú spotrebu energie 2 500 kWh za rok. Ak sa namiesto konvenčnej elektrickej energie používa solárna energia, úspory sú takéto:

koľko priemerný strom vyprodukuje kyslíka za rok

- koľko priemerné auto vypustí za vzdialenosť 8 750 kilometrov
(Zdroj: www.klimanko.de)

Solárna expertíza v spoločnosti Sharp

Spoločnosť Sharp pracuje v oblasti solárnej energie od roku 1959. Náš zmysel pre zodpovednosť za životné prostredie robí zo spoločnosti Sharp globálnu hybnú silu vo výskume a vývoji fotovoltaiky.

Fotovoltaické moduly Sharp sa inštalujú na rodinných domoch, na verejných budovách a bytových domoch, na satelitoch, na majákoch, v cestnej doprave a priemyslových aplikáciách. Široký rozsah aplikácií dokazuje fakt, že fotovoltaické moduly Sharp sa dajú integrovať do mnohých rôznych prostredí.

 • 2014

  Založenie spoločnosti Sharp Energy Solutions Europe. Centrum kompetencie pre inovatívne energetické riešenia

  2013

  Vývoj solárneho článku s najväčšou efektivitou na svete (44,4 %)

  2011

  Spustenie prevádzky jednej z najväčších elektrární (73 MW v Thajsku)

 • 2010

  Medzinárodné ocenenie IEEE milestone award za komercializáciu a industrializáciu Sharp solárnych článkov

  (IEEE = Medzinárodný inštitút inžinierov elektrotechniky a elektroniky, angl. International Institute Electrical and Electronics Engineers)

  2008

  Ako prví na svete sme dosiahli kumulovanú produkciu 2 GW solárnych článkov

  2005

  Vývoj solárnych článkov, ktoré prepúšťajú svetlo a dajú sa použiť ako stavebné materiály pre okná

 • 2000

  Popredný svetový výrobca solárnych článkov/modulov

  1992

  Vývoj polykryštalických a monokryštalických kremíkových článkov

  1980

  Vývoj amorfnej tenkovrstvovej technológie

 • 1976

  Uvedené prvé kalkulačky s batériami na solárne články

  1970

  Spustenie výroby článkov PV používaných vo vesmíre

  1959

  1963 Úspech v masovej výrobe solárnych článkov