Kontakty

Sharpdesk Mobile

Riešenie mobilnej tlače a skenovania od spoločnosti Sharp pre populárne mobilné zariadenia s operačným systémom iOS, Android™ alebo Windows®
Optimalizujte výhody mobilnej práce s aplikáciou Sharpdesk Mobile; výkonnou, špičkovou aplikáciou spoločnosti Sharp na mobilnú tlač a skenovanie. Užívatelia sa môžu so svojho zariadenia s operačným systémom iOS, Android™ alebo Windows® pripojiť k podporovaným MFZ Sharp cez bezdrôtovú sieť pre bezproblémovú tlač, zjednodušené skenovanie alebo bezproblémovú spoluprácu s inými aplikáciami.

Optimalizujte svoju prácu na mobilnom zariadení so spoločnosťou Sharp

Bezproblémová tlač

Pripojte sa k bezdrôtovej sieti, vyberte dokument, zobrazte ukážku a tlačte priamo na podporovaných MFZ Sharp s podporovaného zariadenia iOS, Android alebo Windows.

Zjednodušené skenovanie

Skenujte papierové dokumenty do súborov PDF, JPEG, TIFF alebo PNG pre jednoduchý prístup jednoduchým skenovaním z MFZ Sharp do vášho mobilného zariadenia. Profil mobilného zariadenia sa dá uložiť ako umiestnenie „skenovať do“ na MFZ pre jednoduchý prístup.

Bezproblémová spolupráca s inými aplikáciami

Sharpdesk Mobile umožňuje bezproblémové zdieľanie súborov s inými aplikáciami. Užívatelia môžu pripojiť naskenované súbory k e-mailu, zdieľať dokumenty alebo tlačiť súbory z iných podporovaných mobilných aplikácií.

Charakteristiky

Podporované mobilné zariadenia

 • Mobilné zariadenia s operačným systémom iOS* 6, 7 a 8
 • Mobilné zariadenia s operačným systémom Android™ 2.3, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 a 4.4.
  • Odporúčané rozlíšenie displeja: 800 x 480 pixelov a viac
 • Mobilné zariadenia s operačným systémom Windows:
  • V1.2.3: Windows® 8 Pro, Windows® 8 Enterprise, Windows® 8.1 Pro, Windows® 8.1 Enterprise, Windows® RT a Windows® RT 8.1
  • V2.1.1: Windows® 8.1 Pro, Windows® 8.1 Enterprise a Windows® RT 8.1
  • Minimálne systémové požiadavky: procesor s frekvenciou 1 GHz, 1 GB RAM, 20 MB voľného miesta na pevnom disku a rozlíšenie obrazovky 1024 x 768 pixelov s grafickou kartou kompatibilnou s technológiou DirectX® 9. Odporúčané rozlíšenie displeja: 1366 x 768 pixelov. Odporúča sa dotykový displej.

Podporované formáty súborov

 • PDF**, šifrované PDF**, kompaktné PDF**
 • TIFF
 • PNG***
 • JPEG

 

* Na automatické zistenie podporovaných MFZ musí byť aktivované Bonjour
** Na tlač súborov PDF je potrebná rozširujúca súprava Postscript
*** Formát PNG nie je podporovaný mobilnými zariadeniami s operačným systémom Windows.

Technické údaje

Tlač

 • Pohodlne tlačte súbory PDF, JPEG, TIFF alebo PNG z mobilného zariadenia s operačným systémom iOS, Android™ alebo Windows®
 • Tlačte súbory z iných podporovaných mobilných aplikácií
 • Jednoducho tlačte text e-mailu a e-mailové prílohy alebo webové stránky z podporovaných mobilných zariadení

Skenovanie a zdieľanie

 • Skenujte a uložte súbory z podporovaného MFZ do svojho mobilného zariadenia s operačným systémom iOS, Android™ alebo Windows®
 • Všetky nastavenia skenovania a spustenie môžete spravovať z podporovaného mobilného zariadenia
 • Z podporovaného mobilného zariadenia rýchlo odošlite naskenované súbory cez e-mail
 • Zdieľajte naskenované súbory s inými podporovanými mobilnými aplikáciami

Nastavenie

 • Dostupné je bezplatné stiahnutie z obchodov Apple App Store, Google Play™ alebo Windows® Store
 • Automatické zistenie a pripojenie k podporovanému MFZ Sharp
 • Manuálne pridanie podporovaných MFZ Sharp
 • Nie je potrebné inštalovať ovládač
 • Overením užívateľa sa zlepšuje zabezpečenie

Často kladené otázky

 • Všeobecné

  Otázka 1. Nemôžem stiahnuť a inštalovať Sharpdesk Mobile do svojho zariadenia.

  Skontrolujte, či Sharpdesk Mobile podporuje verziu operačného systému vo vašom zariadení. Ak je to možné, inovujte operačný systém zariadenia na verziu, ktorú podporuje Sharpdesk Mobile (pozrite si webovú stránku podpory).

   

  Otázka 2. Voľba „Find Printers/Scanners“ (Nájsť tlačiarne/skenery) trvá na zariadeniach s operačným systémom Android/Windows veľmi dlho.

  Ak je v rovnakom segmente siete pripojených mnoho zariadení SNMP, automatické vyhľadávanie bude trvať dlho (približne 10 sekúnd pre každé zariadenie). Sieťové tlačiarne/skenery väčšinou podporujú SNMP.

   

  Otázka 3. Nemôžem zobraziť miniatúry pre niektoré dáta v zozname skenovaných súborov.

  1. Ak nie je dostatok voľnej pamäte (RAM), obrázok miniatúry sa nevytvorí. V takom prípade sa zobrazí predvolený obrázok miniatúry. Opätovné naskenovanie dokumentu s nižším rozlíšením alebo vyšším kompresným pomerom vo všeobecnosti môže umožniť aplikácii Sharpdesk Mobile vytvoriť miniatúru. Operácie, ako je tlač, pripojenie k e-mailu, odoslanie do inej aplikácie alebo spravovanie súborov však pracujú s obrázkom korektne.
  2. Táto aplikácia nemôže pre niektoré súbory vytvoriť miniatúry/ukážky, aj keď to aplikácia podporuje. Pozrite si časť Dodatok.

  Otázka 4. Na zariadeniach s operačným systémom iOS sú miniatúry pre niektoré súbory v zozname skenovaných dát poškodené (napríklad odtieň obrázka).

  Niektoré obrázky miniatúr súborov PDF, ktoré nie sú vytvorené skenovaním, môžu byť poškodené, ale operácie, ako je tlač, pripojenie k e-mailu, odoslanie do inej aplikácie alebo spravovanie súborov však pracujú s obrázkom korektne.

   

  Otázka 5. Keď vyberiem súbor na zobrazenie ukážky, zobrazí sa správa (Nemožno zobraziť ukážku obrázka).

  1. Ak nie je dostatok voľnej pamäte (RAM), obrázok ukážky sa nevytvorí. Ukončením nepotrebných aplikácií môžete umožniť aplikácii Sharpdesk Mobile zobraziť obrázok ukážky. Operácie, ako je tlač, pripojenie k e-mailu, odoslanie do inej aplikácie alebo spravovanie súborov však pracujú s obrázkom korektne.
  2. Pozrite si odpoveď 2 k otázkam 1 – 3.

  Otázka 6. Na zariadeniach s operačným systémom iOS sa nevojde obrázok ukážky na obrazovku, aj keď zmenším obrázok na najvyššiu hranicu.

  Môže sa to stať na operačnom systéme iOS 4.3. Aktualizáciou operačného systému iOS na verziu 5 až 7 môžete vyriešiť tento problém. Operácie, ako je tlač, pripojenie k e-mailu, odoslanie do inej aplikácie alebo organizácia práce však pracujú s obrázkom korektne, aj keď neaktualizujete verziu operačného systému iOS zariadenia.

  Otázka 7. Skenovanie alebo tlač na zariadeniach iOS, ktoré boli aktualizované na operačný systém iOS 6, nefungujú.

  1. Je potvrdené, že pripojenie k sieti Wi-Fi sa po pripojení okamžite ukončí. V takom prípade sa tento problém dá vyriešiť napríklad tak, že vymažete nastavenie Wi-Fi a opäť sa pripojíte. Problém môžete vyriešiť aj tak, že ťuknete na „Settings“>„General“>„Reset“>„Reset Network Settings“ („Nastavenia“>„Všeobecné“>„Obnovenie“>„Obnovenie nastavení siete“). V kontextovej ponuke ťuknite na „Reset“ (Obnovenie) a potom opäť nastavte nastavenia siete.
  2. Skontrolujte verziu aplikácie Sharpdesk Mobile na svojom zariadení a ak je to potrebné, aktualizujte ju na najnovšiu verziu.

  Otázka 8. Na zariadeniach s operačným systémom Windows 8/RT možno počas behu tejto aplikácie prichytiť inú aplikáciu, túto aplikáciu však nemožno spustiť, ak je veľkosť tejto aplikácie na obrazovke menšia.

  Táto aplikácia nefunguje ako prichytená aplikácia. Posuňte rozdeľovač, až kým nie sú veľkosti opačné.

   

  Otázka 9. Ako sa dajú na zariadeniach s operačným systémom Windows zobraziť informácie o verzii a pomocník?

  Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky na zobrazenie kľúčového tlačidla. Potom ťuknite v kľúčovom tlačidle na možnosť „Settings“ (Nastavenia). Ťuknite na možnosť „Permissions“ (Povolenia) (v zariadeniach s operačným systémom Windows 8.1/RT 8.1 možnosť „About“ (O aplikácii)) na zobrazenie informácií o verzii. Ťuknite na možnosť „Help“ (Pomocník) na zobrazenie pomocníka.

   

  Otázka 10. Aplikácia zamrzne alebo sa stane nestabilnou.

  Ak ste do tejto aplikácie naskenovali veľké súbory, aplikácia môže použiť voľnú pamäť zariadenia až na doraz. V takom prípade sa môžu vyskytnúť tieto javy. Spôsobí to chyby pri skenovaní, tlači a behu aplikácie.

 • Nastavenia aplikácie

  Otázka 1. Pri ťuknutí na „Find Printers/Scanners“ (Nájsť tlačiarne/skenery) v ponuke „Printer/Scanner Settings“ (Nastavenia tlačiarne/skenera) sa nezobrazia žiadne tlačiarne/skenery.

  1. Je potrebné, aby tlačiarne/skenery boli pripojené k rovnakému segmentu siete ako zariadenie v sieti. Ak sú pripojené k inému segmentu siete ako zariadenie, ťuknite na ponuku „Add Manually“ (Pridať ručne) a zadajte adresu IP tlačiarne/skenera.
  2. Skontrolujte, či sú v ponuke „Settings“ – „Application Settings“ – „SNMP Settings“ (Nastavenia – Nastavenia aplikácií – Nastavenia SNMP) správne nakonfigurované možnosti „Public Get Community“ (Verejné získanie komunity) a „Enter Community String(s)“ (Zadať reťazec (reťazce) komunity).

   

  Otázka 2. Nemôžem tlačiť na tlačiarni (skenovať zo skenera), ktorého adresa IP bola zadaná v položke „Add Manually“ (Pridať ručne).

  1. Skontrolujte, či sú medzi segmentmi siete, ku ktorej sú pripojené zariadenie a tlačiareň/skener, povolené HTTP a FTP (alebo tlač vo formáte Raw). Pri určitých prostrediach bude možno potrebné overenie pre sieťové pripojenie alebo nastavenie proxy.
  2. Číslo portu nakonfigurované na tlačiarni sa môže líšiť od čísla portu zadaného v ponuke „Add Manually“ (Pridať ručne) na zariadení (predvolená hodnota je 21 alebo 9100). Skontrolujte číslo portu nakonfigurované na tlačiarni pomocou nasledujúcej metódy a upravte na zariadení konfiguráciu. Pomocou svojho webového prehliadača prejdite na webovú stránku tlačiarne, skontrolujte číslo portu nakonfigurované v: [Application Settings] (Nastavenia aplikácie) - [Setting for Print from the PC] (Nastavenie pre tlač z počítača) (Ak je možnosť „Use Raw Print“ (Použiť tlač vo formáte Raw) v ponuke „Application Settings“ (Nastavenia aplikácie) vypnutá (neoznačená)) [Network Settings] (Nastavenia siete) - [Print Port Settings] (Nastavenia portu tlače) - karta [Raw] (Ak je možnosť „Use Raw Print“ (Použiť tlač vo formáte Raw) zapnutá (označená)).

  Otázka 3. Pomocou „Add Manually“ (Pridať ručne) sa dá pridať adresa IP rovnakej tlačiarne/skenera, ktorý už bol v zozname. (Sú viac ako 2 tlačiarne/skenery, ktoré majú rovnakú adresu IP, ale ktorých názvy sa líšia.)

  To spĺňa špecifikáciu aplikácie Sharpdesk Mobile. Ak sa tlačiareň/skener pridá ručne, názov tlačiarne/skenera je adresa IP. Pri pridaní pomocou možnosti „Find Printers/Scanners“ (Nájsť tlačiarne/skenery), sa ako názov použije ten, ktorý je nakonfigurovaný v tlačiarni/skeneri. Rovnaké názvy sa nedajú pridať, ale môžete pridať rôzne názvy.

 • Skenovanie

  Otázka 1. Nemôžem dokončiť operáciu skenovania z môjho mobilného zariadenia.

  1. Táto funkcia nie je na vybranej tlačiarni/skeneri podporovaná. Pozrite si túto webovú lokalitu s podporovanými modelmi. Možno bude potrebné inovovať firmvér.
  2. Na paneli operácie skenovania by sa mala zobraziť domovská obrazovka.
  3. Ak na skeneri nemožno použiť protokol HTTP, nemôže odosielať naskenované dáta do tejto aplikácie. Pozrite si webovú stránku skenera z webového prehliadača svojho počítača. Skontrolujte, či je v ponuke [Security Settings] (Nastavenia zabezpečenia) – [Port Control] (Kontrola portov) – [Server Port] (Port servera) aktivovaná voľba [HTTP]. Ak je nainštalovaný modul komunikácie s aplikáciou (MX-AMX2) alebo modul externého účtu (MX-AMX3), skontrolujte, či je aktivovaná aj voľba [HTTP] v ponuke [Sharp OSA(Extended Platform)] (Sharp OSA (Rozšírená platforma) v ponuke [Security Settings] (Nastavenia zabezpečenia) – [Port Control] (Kontrola portov) – [Server Port] (Port servera).
  4. Táto funkcia nie je podporovaná na V1.2.3 pre Windows.

   

  Otázka 2. Po ťuknutí na tlačidlo „Scan from (scanner name)“ (Skenovať z (názov skenera)) na prijatie dát skenovania sa zobrazí hláška „Profile Registration failed“ (Zlyhala registrácia profilu) po tom, ako „Registering profile“ (Registrácia profilu) a Sharpdesk Mobile neprešli do stavu čakania.

  1. Pozrite si odpoveď 1 na otázku 2-2.
  2. Ak sa na ovládacom paneli skenera zobrazí telefónny zoznam, registrácia profilu zlyhá. Ovládajte panel tak, aby sa nezobrazil telefónny zoznam (napr. kopírovanie alebo domovská obrazovka) a skenujte znova.
  3. Pozrite si odpoveď 3 na otázku 3-1.
  4. Ak sa na skeneri nedá použiť protokol HTTP, nemôže odosielať naskenované dáta do tejto aplikácie. Prejdite z webového prehliadača na počítači na webovú stránku skenera. Skontrolujte, či je aktivovaná voľba [HTTP] v ponuke [Security Settings] (Nastavenia zabezpečenia) – [Port Control] (Ovládanie portov) – [Server Port] (Port servera).

   

  Otázka 3. Keď ťuknete na tlačidlo „Scan from (scanner name)“ (Skenovať z (názov skenera)) pre príjem dát skenovania, po hláške „Registering profile“ (Registrácia profilu) sa zobrazí hláška „Your Profile is already registered with the selected MFP. Would you like to overwrite it?“ (Váš profil je už pre vybraté MFZ registrovaný. Chcete ho prepísať?).

  Názov, ktorý sa zhoduje s položkou „Display name“ (Zobraziť názov) nakonfigurovanou v aplikácii Sharpdesk Mobile, bol už registrovaný v telefónnom zozname skenera. Ak používateľ niekedy používal aplikáciu Sharpdesk Mobile s vypnutou voľbou „Profile Automatic Delete“ (Automatické vymazanie profilu), vyberte pre pokračovanie v procese voľbu „Overwrite“ (Prepísať).

  Ak bol tento názov registrovaný v telefónnom zozname skenera pred tým, ako používateľ začal používať aplikáciu Sharpdesk Mobile, cieľ záznamu už možno bol nastavený na počítač, ktorý používateľ používa, alebo na e-mailovú adresu používateľa. Ak je to tak, ťuknite na voľbu „Cancel“ (Zrušiť), čím zrušíte proces, upravte položku „Display name“ (Zobraziť názov) nakonfigurovanú v aplikácii Sharpdesk Mobile a skenujte znova.

  Otázka 4. Po príjme dát skenovania bol v telefónnom zozname skenera ponechaný záznam do môjho zariadenia.

  Ťuknite na „Setting“ (Nastavenie) v hornej ponuke, potom ťuknite na „Application Settings“ (Nastavenia aplikácie). Skontrolujte, či je voľba „Profile Automatic Delete“ (Automatické vymazanie profilu) nastavená na „O(OFF)“ (VYP.). Ak je nastavená na „I(ON)“ (ZAP.), zmeňte nastavenie na „O(OFF)“ (VYP.). Záznam ponechaný na skeneri sa dá vymazať prejdením na [Address Book] (Telefónny zoznam) na webovej stránke skenera.

   

  Otázka 5. Po príjme dát skenovania sa zobrazí hláška „Profile Registration Failed“ (Registrácia profilu zlyhala).

  1. To sa môže stať vtedy, ak sa zobrazí telefónny zoznam na ovládacom paneli ihneď po stlačení tlačidla Štart na skeneri. V takom prípade zariadenie úspešne prijalo naskenované dáta.
  2. Prejdite z webového prehliadača počítača na webovú stránku skenera. Ak je označené políčku [System Settings] (Nastavenia systému) – [Image Send Settings] (Nastavenia odosielania obrázkov) – [Operation Settings] (Nastavenia operácie) – karta [Default Settings] (Predvolené nastavenia) – [Hold Settings for a while after scanning has been completed] (Po dokončení skenovania podržať chvíľu nastavenia), zrušte označenie políčka.
  3. Ak sa nepodarilo vyriešiť problém žiadnym z vyššie uvedených riešení, ťuknite na „Settings“ (Nastavenia) – „Application Settings“ (Nastavenia aplikácie) a nastavte voľbu „Profile Automatic Delete“ (Automatické vymazanie profilu) na „O(OFF)“ (VYP.) a správa sa nezobrazí. Aj keď nie je problém, ak sa profil ponechá v skeneri, používateľ môže vymazať profil z telefónneho zoznamu na webovej stránke skenera.

   

  Otázka 6. Keďže zariadenie používa pevnú adresu IP a ja vždy používam rovnaký skener, nechcem vymazať záznam v telefónnom zozname.

  Ťuknite na „Settings“ (Nastavenia) na obrazovke hornej ponuky na zariadení a potom ťuknite na „Application Settings“ (Nastavenia aplikácie). Skontrolujte, či je voľba „Profile Automatic Delete“ (Automatické vymazanie profilu) nastavená na „O(OFF)“ (VYP.). Ak je nastavená na „I(ON)“ (ZAP.), zmeňte nastavenie na „O(OFF)“ (VYP.).

   

  Otázka 7. Súbor prijatý zo skenera sa nezobrazí v zozname v položke „Print“ (Tlač), „Attach to E-mail“ (Pripojiť k e-mailu), „Send to Application“ (Odoslať do aplikácie) ani „Manage Files“ (Spravovať súbory).

  V týchto funkciách môže byť uvedený iba uložený súbor vo funkcii „Scan“ (Skenovať). Pri prezeraní prijatých skenovaných dát musíte uskutočniť operáciu „Save“ (Uložiť).

   

  Otázka 8. Na zariadeniach s operačným systémom iOS bolo moje zariadenie v stave čakania a dokument sa naskenoval, ale zariadenie neprijalo naskenované dáta alebo sa aplikácia neočakávane zastavila.

  Mohlo k tomu dôjsť, ak v názve súboru špecifikovanom v nastaveniach odosielania na skeneri bol použitý iný znak ako znak ascii. Keď špecifikujete názov súboru, použite iba znaky ascii.

  Otázka 9. Na zariadeniach s operačným systémom Android bolo moje zariadenie v stave čakania a dokument sa naskenoval, ale zariadenie neprijalo naskenované dáta alebo bol názov súboru prázdny.

  Mohlo k tomu dôjsť, ak v názve súboru špecifikovanom v nastaveniach odosielania na skeneri bol použitý iný znak ako znak ascii. Keď špecifikujete názov súboru, použite iba znaky ascii.

   

  Otázka 10. Na zariadeniach s operačným systémom Windows bolo moje zariadenie v stave čakania a dokument sa naskenoval, ale zariadenie neprijalo naskenované dáta.

  1. Ak je na vašom zariadení s operačným systémom Windows nainštalovaný nástroj Network Scanner Tool, naskenované dáta sa nemuseli prijať. Zmeňte číslo portu v karte [System Options] (Možnosti systému) vo svojom nástroji Network Scanner Tool.
  2. Windows Firewall vo vašom zariadení možno blokuje prichádzajúcu komunikáciu zo skenera. Vytvorte vo Windows Firewall nové pravidlo, ktoré umožňuje komunikáciu TCP prostredníctvom portu 4687 (možno budete potrebovať pomoc od správcu siete).

   

  Otázka 11. Pri skenovaní dokumentu s veľkým množstvom strán občas skenovanie zlyhá.

  Keď vaše zariadenie počas skenovania dokumentu prejde do režimu spánku, skenovanie zlyhá. Deaktivujte nastavenie spánku svojho zariadenia.

 • Tlač

  Otázka 1. Z aplikácie Sharpdesk Mobile nemožno tlačiť na tlačiarni.

  1. Skontrolujte, či je na tlačiarni, na ktorej chcete tlačiť súbor, nainštalovaná rozširujúca súprava tlačiarne.
  2. Skontrolujte, či je povolená tlač FTP alebo Raw v sieti, do ktorej sú pripojené zariadenie a tlačiareň. Pri niektorých prostrediach možno bude nutné overenie sieťového pripojenia alebo nastavenie proxy.
  3. Sieťový port pre FTP sa po voľbe „Find Printers/Scanners“ (Nájsť tlačiarne/skenery) mohol zmeniť. Skontrolujte nastavenie portu FTP rovnakou metódou, ako je v odpovedi II otázky 2-2.
  4. Ak je v tlačiarni nastavené overenie používateľov, ťuknite na „Settings“ (Nastavenia) – „User Settings“ (Nastavenia používateľa) a skontrolujte, či sú správne nastavené položky Login Name (Prihlasovacie meno) a Password (Heslo).
  5. Keďže sieťové pripojenie môže byť nestabilné, skontrolujte pripojenie siete a znovu tlačte.

   

  Otázka 2. Pri tlači súboru PDF sa vytlačilo veľké množstvo neznámych znakov.

  1. Skontrolujte, či je na tlačiarni, na ktorej chcete tlačiť súbor, nainštalovaná rozširujúca súprava PS3.
  2. Občas sa to môže stať, keď sa sieťové pripojenie stane nestabilným krátko po spustení tlače na tlačiarni. (V takom prípade „Job Queue“ (Rad úloh) položky Job Status (Stav úloh) na ovládacom paneli tlačiarne zobrazuje „unknown“ (neznáme).)
  3. Toto sa môže stať, keď má vaše zariadenie iba slabý signál Wi-Fi. Nepoužívajte svoje zariadenie na takom mieste a použite ho tam, kde bude mať silnejší signál.

   

  Otázka 3. Po ťuknutí na „Select a File“ (Vybrať súbor) sa zobrazí iba zoznam dokumentov, ktoré boli prijaté pomocou aplikácie Sharpdesk Mobile.

  Ak tlačíte súbor uložený inou aplikáciou, spusťte aplikáciu, otvorte súbor a odošlite ho do aplikácie Sharpdesk Mobile. Potom je možné tlačiť súbor z aplikácie Sharpdesk Mobile.

  Otázka 4. Pri výbere súboru na tlač a zobrazení ukážky nemožno obrázok priblížiť/oddialiť/posunúť.

  1. Ak nemôžete priblížiť alebo oddialiť obrázok, možno je maximálne priblížený alebo oddialený. Ak nemôžete posunúť obrázok, možno je priblížený alebo oddialený tak, že sa zmestí na celú obrazovku.
  2. Ak používate zariadenie s operačným systémom iOS, používajte priblíženie/oddialenie/posúvanie tak, aby ste sa nedotkli oblasti nad tlačidlom „Print to (printer name)“ (Tlač na (názov tlačiarne)) (oblasť obrazovky, kde je na pravom okraji karta).

   

  Otázka 5. Keď na zariadeniach s operačným systémom iOS vyberiem súbor na obrazovke „Photos“ (Fotografie), zobrazí sa správa (Reading file is failed) (Čítanie súboru zlyhalo).

  Ak používate zariadenie iOS s verziou operačného systému iOS 4.3 až 5, skontrolujte, či je na vašich zariadeniach s operačným systémom iOS voľba [Location Services] (Lokalizačné služby) v ponuke [Settings] (Nastavenia) – [Location Services] (Lokalizačné služby) nastavená na [ON] (ZAP.). Ak používate zariadenie iOS s verziou operačného systému iOS 6 alebo 7, skontrolujte, či je z tejto aplikácie povolený prístup do ponuky [Photos] (Fotografie). Vyberte [Settings] (Nastavenia) – [Privacy] (Súkromie) – [Photos] (Fotografie) na zobrazenie zoznamu aplikácií, potom nájdite aplikáciu „Sharpdesk Mobile“ a nastavte možnosť [ON] (ZAP.).

   

  Otázka 6. Na verzii tejto aplikácie pre operačný systém iOS/Android nemožno zobraziť ukážku e-mailu.

  1. Skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k sieti.
  2. Skontrolujte, či sú nastavenia e-mailu v tejto aplikácii správne nakonfigurované. Váš e-mailový server musí podporovať protokol IMAP4.
  3. V tomto prípade sú váš e-mailový server a tlačiareň/skener pripojené k iným sieťam, nemožno zobraziť ukážku e-mailu, keď je vaše zariadenie pripojené k sieti, ku ktorej je pripojená vaša tlačiareň. Pripojte zariadenie k sieti, do ktorej je pripojený váš e-mailový server.

  Otázka 7. Na verzii tejto aplikácie pre operačný systém iOS/Android/Windows nemožno tlačiť e-mail.

  1. Môžete vytlačiť e-maily, ktoré obsahujú text alebo majú formát HTML. Ostatné formáty (napr. formát rtf) nemožno vytlačiť.
  2. Ak sú váš e-mailový server a vaša tlačiareň pripojené k rôznym sieťam, keď je vaše zariadenie pripojené k sieti, do ktorej je pripojený váš e-mailový server, e-mail nemožno vytlačiť. Po výbere e-mailov na tlač musíte pripojiť svoje zariadenie k sieti, do ktorej je pripojená vaša tlačiareň.

   

  Otázka 8. E-mail nemožno vytlačiť z verzie tejto aplikácie pre operačný systém Windows (V2.0).

  Zdieľanie textu e-mailu z počítačovej e-mailovej aplikácie nie je podporované. Použite aplikáciu Mail (Pošta) (aplikácia z obchodu Windows Store).

   

  Otázka 9. Na verzii tejto aplikácie pre operačný systém iOS/Android/Windows nemožno prechádzať webovými stránkami/tlačiť webové stránky. (poznámka) Verzia tejto aplikácie pre operačný systém Windows nepodporuje prechádzanie webovými stránkami.

  1. Skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k sieti.
  2. Ak sú webový server a vaša tlačiareň pripojené k rôznym sieťam, vaše zariadenie nemá prístup k webovej stránke, keď je vaše zariadenie pripojené do siete, do ktorej je pripojená vaša tlačiareň a naopak. Po výbere webových stránok na tlač musíte pripojiť svoje zariadenie do siete, do ktorej je pripojená vaša tlačiareň.
  3. Webové stránky, ktoré nie sú vo formáte HTML, sa nedajú prechádzať. Webová stránka, ktorú táto aplikácia nedokáže zobraziť, sa nedá vytlačiť. Avšak webové stránky, ktoré majú formát HTML, ale nemajú príponu .html (.html), sa dajú zobraziť a vytlačiť.

   

  Otázka 10. Z verzie tejto aplikácie pre operačný systém Windows (V2.0) nemožno vytlačiť webové stránky.

  Zdieľanie webovej stránky z počítačovej aplikácie webového prehliadača nie je podporované. Použite aplikáciu Internet Explorer z obchodu Windows Store.

 • Pripojenie k e-mailu

  Otázka 1. Keď po výbere súboru ťuknete na tlačidlo „Attach to E-mail“ (Pripojiť k e-mailu), spustí sa e-mailová aplikácia, ale pripojený obrázok vyzerá horizontálne (vertikálne) dlhší.

  Kvôli špecifikácii e-mailovej aplikácie sa pre niektoré obrázky, ktoré majú konkrétny pomer strán, môže zobraziť nesprávny pomer strán pre zdrojový obrázok. Pripojený obrázok sa odošle so správnym pomerom strán.

 • Odoslanie do aplikácie

  Otázka 1. Keď vyberiem súbor a ťuknem na „Send to Application“ (Odoslať do aplikácie), aplikácia, do ktorej chcem odoslať tento súbor, nie je v zozname.

  1. Aplikácia Sharpdesk Mobile podporuje iba formáty JPEG, TIFF, PDF (vrátane súborov PDF s vysokou kompresiou a šifrovaných súborov PDF) a PNG (okrem V1.2.3 verzie pre operačný systém Windows). Aplikácie uvedené v zozname „Send to Application“ (Odoslať do aplikácie) sú tie, do ktorých môže aplikácia Sharpdesk Mobile odosielať tieto formáty súborov. Pokiaľ ide o formáty súborov, s ktorými dokáže aplikácia pracovať, pozrite si návod na použitie alebo pomocníka jednotlivých aplikácií.
  2. Ak používate svoje zariadenie s operačným systémom iOS verzie iOS 5 alebo skoršej, zobrazí sa maximálne 9 aplikácií. Ak sa aplikácia „Sharpdesk Mobile“ nezobrazí, odinštalujte nepotrebné aplikácie.
 • Tlač z inej aplikácie

  Otázka 1. Ak používate operačný systém Windows, niektoré aplikácie namiesto zdieľania samotného súboru zdieľajú prepojenie na vybratý súbor. V takom prípade sa v kľúčovom tlačidle zdieľania nezobrazí aplikácia Sharpdesk Mobile, keďže tá nevie zaobchádzať s prepojením súboru.

  1. Aplikácia Sharpdesk Mobile podporuje iba formáty JPEG, TIFF, PDF (vrátane súborov PDF s vysokou kompresiou a šifrovaných súborov PDF) a PNG (okrem V1.2.3 verzie pre operačný systém Windows). Keď odosielate súbor v jednom z týchto formátov, zobrazí sa aplikácia „Sharpdesk Mobile“.
  2. Ak používate svoje zariadenie s operačným systémom iOS verzie iOS 5 alebo skoršej, zobrazí sa maximálne 9 aplikácií. Ak sa aplikácia „Sharpdesk Mobile“ nezobrazí, odinštalujte nepotrebné aplikácie.
  3. Ak používate operačný systém Windows, niektoré aplikácie namiesto zdieľania samotného súboru zdieľajú prepojenie na vybratý súbor. V takom prípade sa v kľúčovom tlačidle zdieľania nezobrazí aplikácia Sharpdesk Mobile, keďže tá nevie zaobchádzať s prepojením súboru.
 • Správa súborov

  Otázka 1. Na zariadeniach s operačným systémom Windows nemôžem vymazať priečinok.

  Ak sa v špecifikovanom priečinku nachádzajú súbory nepodporovaných formátov súborov (napr. DOC alebo TXT), priečinok sa nedá zmazať (zobrazí sa chybová správa).

   

  Otázka 2. Na zariadeniach s operačným systémom Windows nemôžem presunúť súbory/priečinky.

  Ak v cieľovom priečinku existujú súbory/priečinok s rovnakým názvom, súbory/priečinok sa nedajú presunúť (zobrazí sa chybová správa).

Návod na použitie

Informácie o tom, ako pridať tlačiareň/skener, tlačiť dokument alebo fotografiu, skenovať do aplikácie Sharpdesk Mobile, odosielať e-mailom uložené súbory a zdieľať súbory s inými podporovanými mobilnými aplikáciami získate po kliknutí na nižšie uvedený odkaz. Zobrazí sa jednoduchý a podrobný návod na používanie pre zariadenia iPhone, iPad alebo Android.