Kontakty

MX-3561

  • Tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie, správa súborov
  • Počet strán za minútu: 35 čiernobielo aj farebne
  • Kapacita papiera: štandardná 650, maximálna 6 300 hárkov
  • Upraviteľná, sklopná, farebná 10,1“ LCD obrazovka s jednoduchým používateľským rozhraním umožňuje intuitívne prechádzať funkciami MFP.
  • Funkcia Uvoľnenie tlače (Print Release) používateľom prináša možnosť odosielať a ukladať dokumenty na hlavné MFP, kde dochádza k autentifikácii a ich tlači z ktorejkoľvek sieťovej MFP.
  • Funkcia single sign-on prináša jednoduchý prístup k službám verejných cloudových úložísk
  • Vďaka krátkemu času zahrievania a pohybovému senzoru je zariadenie vždy okamžite pripravené na prevádzku
  • OCR umožňuje používateľom prevod skenovaných dokumentov do editovateľných súborov MS Office (pptx, xlsx, docx) a prehľadávateľných súborov PDF

Prehľad

Farebné zariadenie MX-3561 je MFP formátu A3 s rozšírenou funkcionalitou na optimalizáciu produktivity pracovnej skupiny kedykoľvek a kdekoľvek. Cloudová funkcia Single Sign-On, mobilná konektivita pomocou Wi-Fi, NFC alebo QR kódu, priama tlač súborov MS Office z USB a funkcia OCR pre skenovanie prehľadávateľných PDF súborov a skenovanie do formátu Office zaisťujú flexibilné workflow. Podpora (voliteľné) sekundárnej LAN zaisťuje súbežnú podporu dvoch sietí vrátane kombinácie bezdrôtových a drôtových sietí. Štandardná funkcia Uvoľnenie tlače (Print Release) používateľom umožňuje odosielať a ukladať dokumenty na hlavnú MFP, ktorá slúži ako server. Tlačové úlohy je možné následne bezpečne vykonať až na piatich sieťovo pripojených zariadeniach.

Medzi vyspelé technologické funkcie sa radí pohybový senzor, ktorý deteguje prichádzajúcich používateľov, takže sa MFP prebudí z režimu spánku a je okamžite pripravená na činnosť, a v neposlednom rade taktiež signalizačné svetlo, ktoré indikuje stav MFP. Sklopná 10,1” farebná dotyková obrazovka s funkciou gest prináša možnosť jednoduchej používateľskej úpravy presunutím a vložením často používaných ikon na domovskú obrazovku a jednoduchý prístup k rýchlemu pomocníkovi. Každodenné použitie je jednoduché a intuitívne; stačí sa dotknúť, ťuknúť alebo použiť gestá na okamžitý prístup k všetkým nastaveniam vrátane funkcie vyspelej ukážky a prechádzania siete.

Rýchlosti tlače a kopírovania až 35 str./min. čiernobielo aj farebne a zabudovaný reverzný jednoprechodový podávač dokumentov so zásobníkom na 100 hárkov a rýchlosti skenovania až 80 snímok za minútu napomáhajú zvýšiť efektivitu a produktivitu. Maximálna kapacita papiera 6 300 hárkov a podpora celého radu médií až do formátu SRA3 a 300 gsm umožňujú tomuto zariadeniu jednoducho zvládať premenlivé výstupné požiadavky. Okrem toho mieru všestrannosti zariadenia rozširuje celá plejáda možností dokončovania, ako je sedlové zošívanie, ručné a bezsponkové zošívanie. Špičková kvalita obrazu 1 200 × 1 200 dpi plus technológia automatickej kontroly procesov a systém developer refresh zaisťujú stabilne vysokú kvalitu zobrazenia.

Model MX-3561 využíva najnovšiu technológiu na úsporu energie Sharp. Krátky čas zahrievania, nízka spotreba energie a nízka hodnota TEC sú zamerané na úsporu peňazí a podporu plnenia vašich cieľov v oblasti ochrany životného prostredia. Okrem toho funkcia automatického uvoľňovania tonerových kaziet zaisťuje spotrebovanie všetkého tonera a šetrí tak ďalšie prostriedky.

The MX-3561 uses Sharp's latest energy-saving technology. A rapid warm up time, low power consumption and low TEC value all aim to save money and support your environmental objectives. In addition, the automatic toner cartridge eject function ensures all toner has been consumed, thereby, saving resources.

Súbory na prevzatie

Technické údaje