Kontakty

Pokyny na čistenie zariadení na pracovisku, v maloobchode aj vystavených zariadení s cieľom ochrániť podnik pred šírením choroby

Bratislava, 27.05.2020

S ohľadom na bezprecedentnú hrozbu ďalšieho šírenia koronavírusu po celom svete podniká spoločnosť Sharp kroky s cieľom informovať zákazníkov o tom, akým spôsobom je potrebné riadne čistiť povrchy zariadení Sharp na pracovisku, v maloobchode aj v prípade vystavených zariadení s cieľom kontrolovať šírenie choroby.

Spoločnosť Sharp pripravila nižšie uvedené odporúčania s cieľom pomôcť podnikom s riadnym čistením a dezinfekciou povrchov zdieľaných zariadení, okrem iného MFP, tlačiarní, monitorov, dotykových obrazoviek, notebookov, elektronických pokladní a elektronických predajných terminálov.

Odporúčania týkajúce sa čistenia vonkajších povrchov kancelárskych, maloobchodných a vystavených zariadení Sharp:

​​​​​​​Odporúčame použiť roztok 70% izopropylu alebo etanolu a 30% vody. Pri čistení dotykových povrchov zariadení Sharp dodržujte nasledovné kroky.

•    Pri čistení a dezinfekcii povrchov používajte jednorazové rukavice (latexové alebo nitrilové). 
•    Vypnite zariadenie a odpojte prívod elektriny. 
•    Handričku z mikrovlákna navlhčite roztokom 70% izopropylu alebo etanolu a 30% vody (nerozprašujte). 
•    Začnite displejom alebo ovládacím panelom MFP a končite všetkými ohybnými káblami. 
•    Pri čistení obrazovky displeja alebo dotykového panela utierajte jedným smerom. 
•    Po vydezinfikovaní je potrebné sklo kopírky/skenera opäť očistiť kancelárskym čističom na sklo. 
•    Po dokončení rukavice zlikvidujte a okamžite si 20 sekúnd umývajte ruky vodou s mydlom.


Preventívne opatrenia pri čistení a dezinfekcii kancelárskych, maloobchodných a vystavených zariadení Sharp:

•    Čistiace roztoky na zariadenie nikdy nestriekajte, používajte iba navlhčenú handričku, ktorá nepúšťa vlákna, alebo mikrovlákno. 
•    Na čistenie zariadení nepoužívajte papierové utierky. 
•    Nepoužívajte roztok s vyšším podielom než 70% izopropylu alebo etanolu. 
•    Pri čistení etanolom sa vyvarujte kontaktu s pokožkou a očami a zaistite dostatočné vetranie. 
•    Vonkajšie dotykové povrchy čistite iba v prípade čistenia a dezinfekcie zariadení. 
•    Nikdy nepoužívajte abrazíva alebo chemické látky, ako sú bielidlá, amoniak, acetón, peroxid alebo iné čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť povrchovú úpravu aj poškodiť elektrické súčasti. 
•    V dôsledku pravidelného čistenia tu uvedenými postupmi môžu po určitom čase zákazníci pozorovať určité viditeľné zmeny kozmetických úprav. 
•    Venujte zvláštnu opatrnosť pri čistení lakovaných alebo lesklých povrchov – pred začatím vždy vyskúšajte na malej vzorke.

Kontaktujte nás

KATE LAWSON
European PR Manager
kate.lawson@sharp.eu

Sociálne médiá