Kontakty

Požiadavky na servis

V prípade poruchy produktu alebo ľubovoľného servisného problému sa obráťte na svojho predajcu alebo inštalátora.
Poškodený produkt môžete tiež registrovať priamo tu. Ak chcete nahlásiť poškodený produkt, musíte sa najprv registrovať k službe SHARP e-Service. Kliknite na pole SHARP eService – Registrácia. V službe eService musíte zadať nejaké informácie. Odomkneme vám túto oblasť a dostanete prihlasovacie údaje. Potom kliknite na pole SHARP eService – Prihlásenie.

Popredajná podpora – kontakty

Ak máte otázku ohľadom:

- solárnych modulov,
- batérií,
- hospodárenia s energiou,
 

odošlite správu pomocou kontaktného formulára:

Solárne moduly – podmienky záruky

Pri výrobe vášho solárneho modulu SHARP boli dodržiavané tie najprísnejšie normy, pokiaľ ide o starostlivosť, pozornosť a kvalitu.

Ak máte záujem o záručný list výrobcu pre svoj výrobok, vyberte svoj typ modulu v rámci našej oblasti produktov.

Solárne moduly – výmena a opätovná elektrifikácia

Potrebujete starší modul SHARP? Spoločnosť SHARP má zásobu kompatibilných modulov vhodných pre už nevyrábané rady. Odošlite správu pomocou kontaktného formulára: