Kontakty

Zabezpečenie výstupu

Sharp ponúka ucelené produktové portfólio na správu zabezpečenia výstupu, ktoré vyhovie akémukoľvek typu a veľkosti organizácie. Môžete tak pracovať efektívne a súčasne mať pod kontrolou náklady súvisiace s tlačou. Pomôžeme vám taktiež definovať príslušné zásady a kontrolovať prístup k tlači a jej zabezpečenie.

Zásady riadenia tlače vytvárate pridelením oprávnení konkrétnym osobám a kontrolou nad ich prístupom k flotile tlačiarní a taktiež tým, čo môžu a nemôžu robiť na úrovni oddelení či jednotlivcov. Ktokoľvek sa môže pokúsiť tlačiť alebo prihlásiť k MFP, ale tá bude reagovať iba vtedy, ak má daná osoba príslušnú autorizáciu a oprávnenie.

Voliteľne môžu IT správcovia alebo vlastníci podniku zjednodušiť prihlásenie pomocou PIN-u alebo čítačky kariet, pridelením určitého počtu kreditov jednotlivcom alebo skupinám a zavedením modelu zákazníckeho účtovania pre prefakturovanie podľa oddelení, projektov alebo klientov. Všetko použitie zariadení sa kvôli auditu protokoluje.