Kontakty

Od ukladania po archiváciu, vyhľadávanie a zdieľanie – na papieri alebo v cloude, v kancelárii alebo na cestách, máme všetky dokumentové riešenia, ktoré pre konkurencieschopnosť v digitálnom veku potrebujete.

Optimalizované Document Services

Sharp Optimised Document Services (Optimalizované dokumentačné služby) predstavujú balík zabezpečených a používateľsky upraviteľných služieb, ktoré prinášajú novú efektivitu do každej časti workflow vašich dokumentov od okamihu vytvorenia dokumentu až po jeho archiváciu.

Môžeme vám pomôcť zlepšiť produktivitu a obmedziť výskyt chýb ľudského faktora – napríklad automatizáciou workflow. Sme navyše schopní znížiť vaše náklady na tlač a ukázať, ako vám môžu naše document services pomôcť jednoduchšie zdieľať informácie a uvoľniť tak informácie potrebné pre sebavedomé rozhodnutia na základe faktov. A ak si želáte maximalizovať potenciál vašej mobilnej pracovnej sily, môžeme vám pomôcť aj s touto oblasťou.

Čo sú Document Services

Document Services, vrátane Document Management Services (DMS), siahajú ďaleko za hranice tradičných print management services, ktoré možno poznáte.

Aj keď Optimised Document Services od spoločnosti Sharp úplne prirodzene pokrývajú všetky typy tlačového hardvéru, ich skutočná výhoda spočíva v zavedení metód, ako vyťažiť maximálny prínos z informácií, ktoré prichádzajú do vášho podniku a kolujú vo vnútri. Všetko začína pri DMS vyhodnotení.

Naši odborníci v oblasti document services vynaložia všetok čas nutný na pochopenie toho, akým spôsobom dokumenty používate, aké sú vaše priority a potreby a kde sa vyskytujú hlavné ťažkosti. Vďaka týmto zisteniam môžeme pristúpiť k návrhu na kľúč riešenej Document Management Service, ktorá nielenže zefektívňuje vašu tlač, ale taktiež vám pomáha zaznamenávať a zdieľať informácie, ktoré sú obsiahnuté v tlačených a digitálnych dokumentoch.

Od ukladania po archiváciu, vyhľadávanie a zdieľanie – na papieri alebo v cloude, v kancelárii alebo na cestách, máme všetky dokumentové riešenia, ktoré pre konkurencieschopnosť v digitálnom veku potrebujete. Kontaktujte Sharp a zistite, ako môžu naše Document Management Services pomôcť aj vášmu podniku.

Od ukladania po archiváciu, vyhľadávanie a zdieľanie – na papieri alebo v cloude, v kancelárii alebo na cestách, máme všetky dokumentové riešenia, ktoré pre konkurencieschopnosť v digitálnom veku potrebujete.  Kontaktujte Sharp a zistite, ako môžu naše Document Management Services pomôcť aj vášmu podniku.