Kontakty

Optimalizované manažované služby

 • Optimalizované manažované služby

  V dnešnom firemnom svete je byť konkurencieschopný ťažšie ako kedykoľvek predtým. Zákazníci, manažment a zamestnanci, všetci chcú viac – z menších zdrojov.

  Pomocou optimalizovaných manažovaných služieb môžeme identifikovať a uskutočniť váš prechod na nové vybavenie, metódy a procesy, ktoré pomôžu zamestnancom lepšie využiť informácie a pomôžu im byť produktívnejšími; manažment môže ušetriť peniaze a zákazníci získajú ešte lepší zážitok.

  Optimalizované manažované služby zlepšia to, akým spôsobom pristupujete a vizualizujete svoje údaje, ale aj to, ako interagujete a spracujete informácie prostredníctvom vylepšených digitálnych pracovných postupov a efektívnejšou spoluprácou. Služby sú v rozsahu od splnenia špecifických firemných funkcií po rozvetvenie do celej organizácie, škála bude vyhovovať vašim potrebám.

  Päťfázový proces – od objavenia po prebiehajúcu a nepretržitú optimalizáciu – slúži ako strategický rámec pre každé zapojenie a je určený na spoluprácu, flexibilitu a škálovateľnosť. V dôsledku toho môže zapojenie začať v ľubovoľnej fáze a náš profesionálny tím vám môže pomôcť byť efektívnejší a produktívnejší v práci.

  Služba je podporená naším radom optimalizovaných softvérových riešení, profesionálnymi službami, nástrojmi, správou, tvorbou správ a našimi oceňovanými hardvérovými produktmi.

 • Optimalizované služby pre dokumenty

  Optimalizované služby pre dokumenty prinášajú spolu našu riadenú tlač, produkciu a služby riadenia obsahu. Keďže ponúkame balíček zabezpečených konfigurovateľných vertikálnych služieb, môžeme vám poskytnúť okamžitú a pretrvávajúcu konkurenčnú výhodu pre vaše zákaznícke pracovisko.

  Môžeme vám pomôcť znížiť náklady na tlač, zaviesť bezpečnú a zodpovednú mobilnú tlač alebo automatizovať pracovné postupy. Máme nástroje, ktoré vám umožnia spolupracovať efektívnejšie, zdieľať informácie bezpečnejšie a rozhodnúť sa rýchlejšie. Alebo ak chcete maximalizovať potenciál vašej mobilnej pracovnej sily, môžeme vám pomôcť aj s tým.

  Naši konzultanti vám budú venovať svoj čas, aby pochopili vaše potreby a priority a mohli vám odporučiť investície na vylepšenie vašich pracovných tlačových procesov. Využitím technológií Sharp a nášho škálovateľného softvérového ekosystému môžeme zaistiť, aby vaši zamestnanci mali tie správne informácie, ktoré potrebujú pre svoju prácu, a to vtedy, keď to budú potrebovať.

  Naše technológie a služby sú modulárne a integrované, čo znamená, že sa dajú zapojiť v ľubovoľnom poradí alebo vtedy, keď je to vhodné pre váš rozpočet.

 • Služby spravovanej tlače

  Mnoho firiem závisí od toho, aby fungovala tlač a skenovanie, ale väčšina z nich nemá čas, zdroje ani špecialistov na efektívnu správu ich tlačiarní. Bez centralizovaného prístupu môžu narásť nepotrebné náklady na správu a spotrebné materiály a môže sa spomaliť celkový výkon vo firme.

  Tlačiarne a MFZ Sharp vždy ponúkali mimoriadny výkon a spoľahlivosť, ale vďaka službám spravovanej tlače Sharp (angl. Managed Print Services, skr. MPS) môžete okamžite znížiť svoje náklady na tlač až o 30 %*. Môžete ušetriť ešte viac, keď zapojíte širšiu zmes firemných technológií a služieb Sharp.

  Či máte iba jedno alebo celú flotilu zariadení, MPS Sharp uľahčuje a zabezpečuje správu vašej flotily. Naši konzultanti vám pomôžu ohodnotiť a zlepšiť váš celkový prístup k tlači a skenovaniu, vyvinúť politiky tlače, ktoré znižujú odpad, kontrolujú budúci výstup tlače a vylepšujú zážitok z tlače pre používateľov.

  *Zdroj; Gartner 2013 „Aktívna správa tlače môže znížiť vaše náklady na kancelársku tlač o 10 % až 30 % (Active Print Management Initiatives Can Cut Your Office Print Costs by 10% to 30%)“