Kontakty

Zabezpečenie sietí

Vaše dáta sú v ohrození. Pri prenose vo vašej sieti alebo po internete ich môže niekto zmeniť, odcudziť alebo napadnúť. Zabezpečenie vašich MFP zabraňuje využitiu vášho zariadenia na pokročilý kybernetický útok a zabezpečuje dáta uložené na týchto zariadeniach. Či už skenujete, tlačíte, alebo zdieľate informácie, Sharp vám pomôže s ochranou citlivých dát pomocou:

 šifrovania dát vnútri zariadenia

 šifrovaných súborov Adobe PDF

 použitia SSL protokolov

 šifrovania e-mailov

Sharp bol prvým výrobcom MFP na svete, ktorý dosiahol certifikáciu podľa Common Criteria a bol taktiež prvým, kto za balík zabezpečenia dát (DSK) dostal hodnotenie EAL 4. Teraz sme uznávaní ako prvý výrobca, ktorý spĺňa normu ochrany Hard Copy Device Protection Profile (HCDPP). Zabezpečenie dát je aj naďalej jednou z najdôležitejších súčastí MFP a tlačiarní Sharp a zahŕňa rad štandardných a voliteľných bezpečnostných funkcií navrhnutých na ochranu uložených aj prenášaných dát.

K dispozícii je taktiež inteligentné sieťové rozhranie a brána firewall, ktoré môžu obmedziť prístup na konkrétne počítače alebo sieť a selektívne môže na každom zo zariadení povoliť alebo zakázať akýkoľvek protokol alebo port služieb.

Či už hľadáte spôsob, ako zabezpečiť svoje MFP, alebo centralizovať správu zabezpečenia svojej flotily tlačiarní, sme schopní poskytnúť vám unikátny balík nástrojov, ktorý IT správcom pomáha riadiť konzistentnú politiku zabezpečenia tlače pre vyššiu praktickú použiteľnosť s cieľom:

 pripájať, monitorovať a spravovať vaše zariadenia z jedného intuitívneho centrálneho ovládacieho panela

 integrálne vytvoriť a nasadiť vašu vlastnú politiku zabezpečenia siete a tlače

 zaistiť splnenie najnovších bezpečnostných predpisov, okrem iného taktiež GDPR