Kontakty

Nové obchodné modely pre verejnú službu

Môžeme vám ponúknuť nové príležitosti na zvýšenie lojality zákazníkov na dynamickom energetickom trhu. S naším systémom Home Energy Management System orientovaným na budúcnosť môžete zákazníkom poskytnúť celkové riešenia skladajúce sa zo solárnych panelov, batérie a inovatívneho softvéru na monitoring a ovládanie. Vďaka modulárnemu štýlu softvéru môžete tiež použiť jednotlivé komponenty.

Energetický manažér „Smart Chap“ zobrazuje prehľad tokov energie, ale umožňuje aj prediktívny manažment spotreby energie, skladovanie a napájanie. Energetický manažér je flexibilnou otvorenou platformou, čo znamená, že sa dajú jednoducho pridať ďalšie komponenty a aplikácie. Ak chcete, softvér sa dá pomocou vášho loga prispôsobiť aj na dizajn značky vašej firmy.

Systém je v súčasnosti dostupný v Nemecku a Spojenom kráľovstve, plánuje sa rozšírenie do ďalších krajín.