Kontakty

Kapacitný dotyk P-CAP

Dotykové displeje sú v súčasnosti všade. Tablety, telefóny, stroje na cestovné lístky, bankomaty – všetky z toho ťažili.

Ale použitie technológie dotykových obrazoviek pre veľké displeje je ťažšie. V ďalšom texte je uvedené prečo a ako spoločnosť Sharp vyriešila problém pri našom riešení interaktívnej tabule 80” BIG PAD Pro.

Ako fungujú obyčajné kapacitné dotykové displeje

Najjednoduchším spôsobom, ako vyrobiť kapacitný dotykový displej, je pokryť jednu stranu displeja priehľadnou vodivou vrstvou, napríklad oxidom india a cínu. Na štyri rohy displeja sa použije malé napätie a vytvorí sa tak jednotné elektrické pole.

Keď sa ľudský prst dotkne druhej strany skla, ovládač zariadenia dokáže určiť umiestnenie dotyku zo zmeny v kapacitnom odpore na základe merania zmeny napätia v štyroch rohoch panela.

Obmedzenia štandardných kapacitných dotykových displejov

Štandardné dotykové displeje sú dobré pre malé obrazovky a jednoduché aplikácie, ktoré vyžadujú naraz len jeden dotyk. Viacdotykové ovládanie nie je pri konvenčnej kapacitnej dotykovej technológii možné a môžete sa stretávať s problémami aktivácie falošných dotykov vplyvom neočakávaných signálov z elektrických zmien v prostredí. Obvyklá dotyková technológia pre veľkoformátové displeje je založená na infračervenom žiarení (IR), ktoré môže mať problémy s oneskorením zaznamenania dotyku.

Pochopenie dotyku P-CAP

Pri projektovanom kapacitnom dotyku (tiež známom ako PCT alebo PCAP) sú na dvoch paralelných vrstvách skla rozvrstvené v riadkoch a stĺpcoch vodivé drôty; vytvorí sa v podstate mriežka z jemných drôtov a sekvenčne sa na riadky a stĺpce aplikuje napätie.

Vždy, keď sa displeja dotknete prstom, ovládač identifikuje zmenu v kapacitnom odpore v mriežke drôtov. Displeje PCT dokážu rozpoznať viacero bodov dotyku. Problémom však stále môžu byť šum a nechcený dotykový vstup.

Ako funguje 80" PN-80TC3 BIG PAD Pro

Profesionálna interaktívna tabuľa PN-80TC3 vylepšuje technológiu projektovaného kapacitného dotyku Projected Capacitive Touch s pokročilým ovládačom a technikami rýchlejšieho vzorkovania.

Ovládač využíva jedinečný algoritmus, ktorý pomocou zvýšených rýchlostí vzorkovania 220 Hz a silnejšieho signálu znižuje množstvo šumu až na 1/8 inak očakávaného množstva.

Presnosť dotyku je vylepšená, takmer úplne sú eliminované nechcené alebo falošné vstupy a prakticky je odstránená latencia (časové oneskorenie).

Zážitok užívateľa

Dotykový displej BIG PAD dokáže rozpoznať až desať súčasných dotykov s veľkou presnosťou a naraz ho môžu používať až štyria ľudia. Softvér Sharp Pen tiež využíva unikátnu technológiu, ktorá umožňuje pomocou tlaku pera ovplyvniť viditeľný výsledok.

Rýchlosť a presnosť dotykového vstupu pri použití tohto prístupu spôsobuje prirodzenejší a plynulejší zážitok z písania, ktorý popri snímaniu tlaku pôsobí takmer identicky ako písanie na starej tabuli pomocou fixiek.

Jedinečná ponuka, ktorá mení spôsob tímovej práce

  • Vzorkovacia frekvencia dotyku PCT pri 220 Hz s unikátnym snímaním tlaku. (impulz napätia pri 220 Hz)
  • Ovládač má jedinečný algoritmus optimalizovaný pri 220 Hz na rozlíšenie skutočných dotykov od falošných dotykov s percentuálnou úspešnosťou viac ako 87,5 %.
  • ​Umožňuje istejší, rýchlejší a prirodzenejší dotyk a zážitok z písania.