Kontakty

Zabezpečenie informácií

MFP a tlačiarne sú nutnou súčasťou workflow dokumentov a obchodných procesov vo vašej organizácii. Ak však nie sú riadne spravované, sú potenciálnym slabým miestom v oblasti bezpečnosti dát a sietí. A sme si vedomí, že so zmenami v oblasti predpisov, ako je GDPR, potrebujú organizácie čo najvyššiu mieru pomoci a podpory.

Čím vyspelejšími a ucelenejšími sa MFP stávajú, tým predstavujú väčšie ohrozenie dôverných informácií, ktoré sa tu kopírujú, tlačia, skenujú alebo faxujú, pričom všetky podniky nesú zodpovednosť za ochranu dát, ktoré uchovávali o svojich zákazníkoch a zamestnancoch. Dňa 25. mája 2018 vstúpilo v Európskej únii do platnosti Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR).

Sharp poskytuje balík integrovaných bezpečnostných funkcií navrhnutých na ochranu vašich informácií a dokumentov pred celým radom hrozieb. Poskytneme vám nástroje na kontrolu a riadenie vašich zásad zabezpečenia tlače a pomôžeme vám s ochranou vašich dôverných informácií, či už sú tlačené, kopírované, faxované, alebo zdieľané na vašej sieti.