Kontakty

Zabezpečenie informácií

MFP teraz vo väčšine organizácií predstavujú nevyhnutnú súčasť workflow dokumentov a obchodných procesov, a sú teda potenciálnym slabým miestom v oblasti bezpečnosti informácií a sietí.

Sharp prináša komplexnú ponuku pokročilých riešení zabezpečenia, ktoré sú navrhnuté na ochranu vašich dôverných informácií v priebehu tlače, kopírovania, skenovania, faxovania alebo sieťového prenosu.

Organizácie investujú vysoké sumy na ochranu svojho digitálneho majetku pred hrozbami, ale často prehliadajú jedno z najucelenejších zariadení, ktoré sa dnes používajú – kancelárske MFP.

Vyspelejšie a ucelenejšie MFP začínajú predstavovať väčšie ohrozenie dôverných informácií, ktoré sa tu kopírujú, tlačia, skenujú alebo faxujú.

Skúsenosti, ktorým môžete dôverovať

Sharp bol celosvetovo prvým výrobcom MFP, ktorý sa zameral na zabezpečenie digitálnej tlače, ktorému bola v roku 2001 udelená certifikácia podľa Common Criteria a zároveň mu ako prvému bolo udelené hodnotenie EAL 4 za balík zabezpečenia dát.

Aj teraz sme v rámci odboru stále uznávaní ako jeden z popredných inovátorov na poli zabezpečenia a podniky aj vládne organizácie po celom svete spoliehajú na Sharp v zmysle zachovania dôvernosti dát a ich ochrany pred neoprávneným prístupom.

Komplexná ochrana dokumentov

Sharp poskytuje celý rad vyspelých bezpečnostných riešení, ktoré chránia vaše informácie a dokumenty pred celým radom hrozieb, okrem iného pred neustávajúcimi a agresívnymi útokmi, pričom zároveň spĺňajú požiadavky na vyhovenie zákonným normám. Ak sa všetko vyššie uvedené skombinuje, poskytujú v podstate nepreniknuteľnú komplexnú ochranu v rámci celého životného cyklu dokumentu.

Zabezpečené riadenie prístupu

Nástroj Sharp Security Suite obmedzuje, kto má k MFP prístup a na aký účel je možné zariadenie využiť. V rámci priameho použitia zariadenia vyžaduje autentifikáciu používateľa, sieťový prístup je ochránený elektronickými kartami alebo kombináciou používateľského mena/hesla. Všetky identifikačné údaje používateľov sa do MFP odovzdávajú kombináciou zabezpečených protokolov, ktoré napomáhajú pri ochrane pred napadnutím.

Zabezpečenie sietí

MFP Sharp sú vybavené inteligentným sieťovým rozhraním, ktoré môže obmedziť prístup na konkrétne počítače alebo sieť a selektívne môže na každom zo zariadení povoliť alebo zakázať akýkoľvek protokol alebo port služieb. Všetka komunikácia do a z MFP zariadení môže využívať šifrovanie SSL/TLS na bezpečné sieťové prenosy, a väčšina zariadení podporuje aj protokoly SMB, IPv6, IPSec, 802.1X a SNMPv3.

Zabezpečenie faxu

MFP Sharp ponúka logické oddelenie medzi faxovou telefonickou linkou a LAN, a pre útočníkov je tak v podstate nemožné získať prístup k interným systémom MFP alebo miestnej sieti. Medzi ďalšie funkcie zabezpečenia sa radí možnosť zakázať relácie, povolenie alebo zakázanie príjmu z konkrétnych čísel, používateľská autentifikácia a ďalšie.

Zabezpečenie dokumentov a e-mailu

Či už skenujete, tlačíte alebo emailujete, ochrana citlivých dokumentov predstavuje absolútny štandard vďaka RSA šifrovaným súborom Adobe PDF, použitiu SSL/TLS protokolov a S/MIME šifrovaniu na zabezpečenú e-mailovú komunikáciu. Voliteľný balík Data Security Kit takisto odstraňuje pozostatky po dátach ich až desaťnásobným prepisom.

Zabezpečenie preverovacím protokolom

Funkcionalita granulárneho preverovacieho protokolu a protokolu úloh umožňuje komplexný audit všetkých používateľských aktivít, ktoré je možné protokolovať, preskúmavať a archivovať. Okrem toho je možné monitorovať a preskúmavať protokoly udalostí, napríklad kedy boli vykonané zmeny nastavení a o aké zmeny išlo, alebo ktoré IP adresy k zariadeniu pristupovali.

Zabezpečenie vyradeného výrobku

Funkcionalita zabezpečenia vyradeného výrobku pri zvolených systémoch Sharp zaisťuje, že pred vrátením zariadenia prenajímajúcej spoločnosti dôjde k digitálnej skartácii všetkých dôverných dát.

Prečo je GDPR dôležité?

Ide o dôležitú zmenu, pretože množstvo dát ukladaných a používaných spoločnosťami teraz sa dramaticky líši od ich množstva v roku 1995, keď bola zavedená predchádzajúca zákonná úprava v podobe EÚ smernice z roku 1995 o ochrane osobných údajov.

Zámer GDPR

Cieľom GDPR (oficiálne ide o nariadenie (EÚ) 2016/679) je zaistenie náležitej regulácie v dnešnom digitálnom svete a ochrana bezpečnosti osobných údajov, ktoré sa teraz na účely rozhodovania a marketingu zhromažďujú, ukladajú a používajú v omnoho väčšej a hlbšej miere než kedykoľvek predtým.

GDPR a bezpečnosť dokumentov

Aj keď sa GDPR výrazne zameriava na ochranu online údajov, aplikuje sa aj na fyzicky uložené údaje, čo znamená, že spoločnosti musia zohľadniť čo sa deje s informáciami, ktoré tlačia, kopírujú, skenujú alebo faxujú. Tlačené kópie vytvárané MFP a ponechané vo výstupnom zásobníku alebo v nezabezpečených košoch sú ohrozené neoprávneným prístupom a mohli by sa považovať za narušenie bezpečnosti osobných údajov.

Nezabezpečené sieťové tlačiarne a MFP bez šifrovania či odstraňovania dát môžu takisto predstavovať riziko.
Tu uložené digitálne kópie dokumentov sa môžu stať cieľom hakerov, ktorí chcú ukradnúť informácie. Bez vstavaného firewallu sa môžu tieto zariadenia použiť ako bod prieniku do siete a napadnutia ďalších systémov.

 

Ako môže Sharp pomôcť so splnením požiadaviek GDPR

Sharp ponúka celý rad bezpečnostných riešení, ktoré môžu pomôcť so splnením požiadaviek GDPR, okrem iného najnovšie technológie a bezpečnostné funkcie vstavané do hardvéru MFP Sharp, ďalej potom riešenia v oblasti zabezpečenia tlače a správy dokumentov.

Spravované IT služby Sharp zahŕňajúce ochranu PC a zabezpečené zálohovanie takisto znamenajú, že vám môžeme pomôcť s ochranou vašich informácií bez akýchkoľvek zvýšených nárokov na váš tím, a to bez ohľadu na veľkosť vášho podniku.