Kontakty

Systém je v súčasnosti dostupný v Nemecku a Spojenom kráľovstve, plánuje sa rozšírenie do ďalších krajín.

Modulárne riešenie

„Smart Chap“ je modulárny systém na hospodárenie s energiou pre domácnosti navrhnutý na maximalizáciu domácej spotreby solárnej energie a efektívne hospodárenie s elektrickým vybavením v domácnosti.

Základná konfigurácia systému sa skladá z elektronickej riadiacej jednotky, fotovoltaického modulu, batérie, invertora batérie a elektromera. Hlavným prvkom systému je elektronická riadiaca jednotka, ktorá koordinuje všetky komponenty. Systém sa dá ovládať pomocou aplikácie „Smart Chap“, čo je inovatívna aplikácia na monitoring a riadenie. Vďaka prístupu otvorenej platformy orientovanej na budúcnosť na integráciu ďalšieho hardvéru a softvéru toto riešenie vyčnieva.

Inteligentné aplikácie

Aplikácia „Smart Chap“ sa dá použiť na monitoring a riadenie tokov energie v domácnosti.

Monitoring

Energetický manažér umožňuje zákazníkom kedykoľvek monitorovať toky energie v ich domácnosti na ich tablete alebo smartfóne. Napríklad: koľko elektrickej energie solárny systém na streche aktuálne vyrába, stav nabitia batérie a aktuálne energetické požiadavky domácnosti. Energetický manažér zobrazuje, koľko samovyrobenej energie sa v priebehu času počas dňa používa. Tiež meria energetickú samostatnosť domácnosti a zobrazuje, ako sa dá vylepšiť. Všetky tieto dáta sa ukladajú a dajú sa následne zobraziť v grafoch na vyhodnotenie konkrétnych období.

Analýza spotreby

V ďalšej fáze vývoja bude tiež možné rozpísať spotrebu energie najčastejšie používaného vybavenia v domácnosti (napr. chladničky, mrazničky, televízora) na určenie „žrútov energie“ a identifikáciu potenciálu šetrenia energiou. Tento proces sa nazýva členenie.

Ovládanie

Aplikácia „Smart Chap“ sa dá použiť nielen na monitoring tokov energie, ale tiež na cielené riadenie skladovania energie, dodávanie energie do verejnej rozvodnej siete a spotrebu energie.

Časový posun

Pokiaľ ide o maximalizáciu domácej spotreby solárnej elektriny, ktorú si domácnosť sama vyrobí, je výzvou vyrovnať sa s faktom, že solárna energia sa vyrába iba počas dňa, ale je potrebná najmä v domácnostiach, keď už slnko nesvieti. Riadenie uskladnenia energie je spôsob, akým sa tento problém dá vyriešiť a ako sa sprístupní solárna energia v domácnosti počas celého dňa.

Riadenie spotreby (vyhladenie vrcholov)

Aplikácia už má schopnosť inteligentnej spotreby elektrickej energie, ktorá používateľom umožňuje riadiť zariadenia, ktoré spotrebúvajú energiu, pomocou bezdrôtovej elektrickej zásuvky. V budúcnosti bude tiež možné priamo riadiť zariadenia zapojené do „inteligentnej rozvodnej siete“. Do aplikácie je už integrovaná funkcia predpovede počasia. Neskôr sa bude dať použiť na riadenie elektrických zariadení, napríklad na automatické zapnutie práčky alebo tepelného čerpadla, keď svieti slnko.

Špeciálne funkcie

Vysokokvalitné komponenty

Spoločnosť Sharp je popredným svetovým špecialistom v odvetví solárnej energie, máme viac ako 55 skúseností potvrdzujúcich naše znalosti a spoľahlivosť. Hlavné komponenty systému, t. j. solárne panely, batéria a aplikácia „Smart Chap“ boli vyvinuté a vyrobené v Nemecku a budú certifikované asociáciou pre nemecké elektrické, elektronické a informačné technológie (VDE).

Flexibilné modulárne riešenie

Modulárny prístup umožňuje použitie individuálnych komponentov a riadenie pripojených zariadení. To znamená, že riešenie je vhodné pre nové fotovoltaické inštalácie aj pre už nainštalované fotovoltaické systémy.

Prístup otvorenej platformy

Zdrojové riešenie od spoločnosti Sharp používa solárne panely Sharp, 5 kWh lítium-iónovú batériu od spoločnosti BMZ a invertor batérie od spoločnosti Victron. Ale vďaka prístupu otvorenej platformy toto riešenie vyniká. To znamená, že systém je kompatibilný aj so systémami generujúcimi energiu iných výrobcov (solárnych, vodných, veterných) a preto je ideálny na celoštátne dovybavenie. Práve tak sa dajú jednoducho integrovať aj batérie a invertory batérií iných výrobcov, pokiaľ sú naprogramované relevantné ovládače zariadení. Štandardné rozhrania systému sa neustále rozširujú.

Analýza spotreby

Funkcia analýzy spotreby ponúka zákazníkom transparentný prehľad o ich využívaní elektrickej energie. To znamená, že môžu jednoducho identifikovať „žrútov energie“ a ak chcú, môžu ich vymeniť.

Udržateľnosť — Obchod s energiou

Keď si zákazníci kúpia riešenie „Smart Chap“, automaticky získajú prístup do obchodu s energiou Energy Shop, kde môžu svoj systém inovovať najnovším hardvérom a novými aplikáciami.

Samotná aplikácia sa automaticky aktualizuje na najnovšiu verziu firmvéru. S riešením HEMS od spoločnosti Sharp si zákazníci môžu byť istí, že neustále držia krok s vývojmi na trhu.

Rozšírenie Smart Home

V neskorších vývojových fázach sa systém rozšíri tak, aby poskytol riešenie všetko v jednom „Smart Home“ s rozšíreným ovládaním zariadení. To umožní ďalšie ovládanie zariadení, ako sú tepelné čerpadlá, termostaty, klimatizácie, osvetlenie a zabezpečenie domácnosti.

Riešenie OEM/biely štítok

Na vyžiadanie firemného zákazníka, napr. verejných služieb, sa dá používateľské rozhranie softvéru prispôsobiť na dizajn značky spoločnosti.

Monitoring systému

Upon request of the end customer, the electricity company and the installer will be able to monitor all installed systems via the Installer Centre.

Všetky výhody

Výroba čistej energie, zabránenie emisiám CO2 a zníženie spotreby energie, to je iba niekoľko z výhod pre koncového zákazníka.

Ochrana životného prostredia

V dnešnej dobe si je verejnosť viac vedomá dôležitosti ochrany podnebia a životného prostredia. Preto majú výroba čistej energie a zníženie spotreby energie vysokú prioritu. Používateľ môže aktívne prispieť k zmene používania energie a zaistiť, aby planéta bola v dobrom stave aj pre budúce generácie.

Finančné výhody

Ceny elektrickej energie rastú a náklady na inštaláciu solárneho systému klesajú — vďaka týmto dvom faktorom je zakúpenie fotovoltaického systému dobrou investíciou. S riešením „Smart Chap“ môžu používatelia ovládať a optimalizovať aj svoju spotrebu v domácnosti a dosiahnuť tak významné úspory nákladov. Vládne dotácie a daňové úľavy môžu na národnej úrovni poskytnúť ďalšie finančné podnety.

Sloboda a kontrola

Zákazníci môžu inštaláciou solárneho systému dosiahnuť väčšiu slobodu a zabezpečenie. Nebudú sa viac viazať tarifami ani nebudú podliehať zvýšeniu cien a pomocou aplikácie „Smart Chap“ môžu riadiť vlastnú vygenerovanú elektrickú energiu podľa vlastnej situácie a požiadaviek. Vďaka aplikácii bude zákazník vždy mať prehľad o tokoch energie v domácnosti.