Kontakty

Splnenie požiadaviek GDPR

Prečo je nariadenie GDPR tak dôležité? Ide o dôležitú zmenu, lebo množstvo dát ukladaných a používaných spoločnosťami teraz sa dramaticky líši od ich množstva v roku 1995, kedy bola zavedená predchádzajúca zákonná úprava v podobe EÚ smernice z roku 1995 o ochrane osobných údajov.

Cieľ nariadenia GDPR. Cieľom GDPR (oficiálne ide o nariadenie (EÚ) 2016/679) je zaistiť náležitú reguláciu v dnešnom digitálnom svete a chrániť bezpečnosť osobných údajov, ktoré sa teraz na účely rozhodovania a marketingu zhromažďujú, ukladajú a používajú v oveľa väčšej a hlbšej miere než kedykoľvek predtým.

GDPR a bezpečnosť dokumentov. Hoci sa GDPR výrazne zameriava na ochranu online údajov, aplikuje sa taktiež na fyzicky uložené údaje, čo znamená, že spoločnosti musia zohľadniť čo sa deje s informáciami, ktoré tlačia, kopírujú, skenujú alebo faxujú. Tlačené kópie vytvárané MFP a ponechané vo výstupnom zásobníku alebo v nezabezpečených košoch sú ohrozené neoprávneným prístupom a mohli by sa považovať za narušenie bezpečnosti osobných údajov.

Nezabezpečené sieťové tlačiarne a MFP bez funkcií šifrovania a odstránenia dát môžu byť taktiež rizikovým bodom. Digitálne kópie dokumentov tu uložených dokumentov sa môžu stáť cieľom útočníkov, ktorí chcú odcudziť informácie, alebo môžu byť v prípade absencie zabudovanej brány firewall využité ako platforma na prienik do siete a napadnutie iných systémov.

Ako môže Sharp pomôcť so splnením požiadaviek GDPR. Sharp ponúka celý rad bezpečnostných riešení, ktoré môžu pomôcť so splnením požiadaviek GDPR, okrem iného najnovšie technológie a bezpečnostné funkcie zabudované do hardvéru MFP Sharp, ďalej potom riešenia v oblasti zabezpečenia tlače a správy dokumentov.

Spravované IT služby od spoločnosti Sharp zahŕňajúce ochranu PC a zabezpečené zálohovanie znamenajú aj to, že vám môžeme pomôcť s ochranou vašich informácií bez akýchkoľvek zvýšených nárokov na váš tím, a to bez ohľadu na veľkosť vášho podniku.