Kontakty

Zabezpečenie dokumentov

Balík na zabezpečenie dokumentov Sharp vám vďaka intuitívnym nástrojom na riadenie workflow a automatizáciu pomáha odviesť viac práce. Naše zabezpečené a robustné procesy na správu dokumentácie navyše znamenajú, že si môžete byť istí splnením najnovších predpisov.

Môžete prestať pracovať v prostredí s rozdrobenou a veľmi rozptýlenou dokumentáciou. Miesto toho sa môžete tešiť na plne indexované a centralizované dátové úložisko, vďaka ktorému vaši ľudia teda strávia menej času hľadaním informácií a viac času ich kvalitným využitím.

Pri nahrávaní dát a dokumentov budete vždy požiadaní uviesť presné indexačné údaje a popisné metaúdaje. S funkcionalitou full-textového vyhľadávania Sharp je potom vždy jednoduché vyhľadať tie dáta, ktoré práve potrebujete. Ďalšie výhody prináša sledovanie verzií dokumentov a systémový protokol.

Vaše súbory sú uložené na jedinom, štruktúrovanom a zabezpečenom úložisku umiestnenom výhradne v jednom z európskych dátových centier (k dispozícii sú taktiež lokálne serverové inštalácia).

Vaše dáta sú chránené riadeniam prístupu, bránami firewall, najnovšou technológiou šifrovania a redundantnými systémami zabezpečenia proti výpadku. Za okamih taktiež môžete nastaviť, zmeniť alebo odvolať prístupové práva jednotlivých používateľov alebo pracovných skupín a zdieľať iba také množstvo informácií, ktoré považujete za nutné.