Kontakty

Digital signage: Hĺbková analytika správania spotrebiteľa ako kľúčový trend pre rok 2020

Bratislava, 02.12.2019
Nová správa spoločnosti Sharp odhaľuje zistenie a predpovede pre oblasť trhu s elektronickými informačnými a reklamnými displejmi digital signage v nadchádzajúcom roku.

Podľa novej správy spoločnosti Sharp budú dáta a hĺbková analytika správania spotrebiteľa kľúčovými faktormi pre ďalší rozvoj digital signage na prelome novej dekády.

Dnes vydaná správa pod názvom „Kadiaľ ďalej? Digital Signage v roku 2020“, skúma budúce príležitosti a výzvy, ktoré oblasť trhu s digital signage čakajú, a ponúka odbornú perspektívu z pohľadu celej skupiny popredných spoločností ponúkajúcich v európskom priestore digital signage softvér v rámci partnerského programu Sharp Open Architecture.   

Vzostup významu dát v oblasti digital signage
Podľa komunity odborníkov na digital signage zo spoločnosti Sharp, tento odbor v skutočnosti nemeria dopad digital signage ako taký, ani sa v rámci tohto odvetvia doteraz nepodarilo dosiahnuť zhodu o úlohe, ktorú bude analytika dát zohrávať. Správa ďalej naznačuje, že zhromažďovanie vhodných dát pre získavanie náhľadu bude kľúčovým faktorom pre budúci dopad digital signage.

Využitie dát bude mať pre efektivitu budúcej interaktívnej digital signage zásadný význam, lebo bude umožňovať personalizovaný zážitok, ktorý používatelia vyžadujú. Rastúce využitie dát však so sebou prinesie taktiež nové prekážky vrátane potreby riadiť sa prísnejšími zákonmi na ochranu údajov a vyrovnávať sa s obavami spoločnosti v súvislosti s ochranou súkromia a vlastníctvom dát.

Platformy pere digital experience (DXPs) sa budú obmedzovať na väčšie spoločnosti
Systémy na správu obsahu (CMS) aktuálne predstavujú štandardnú platformu pre správu informácií v digital signage, ale všeobecne sa očakáva, že budú nahradené DXP. Oproti tomu viac než polovica odborníkov opýtaných zo strany spoločnosti Sharp neverí, že by DXP z dôvodu cenových nárokov a zložitosti implementácie úplne nahradili CMS. V dôsledku toho budú platformy DXP pravdepodobnejšie využívať skôr väčší maloobchodníci a korporácie.

Budúca dominancia personalizácie a interaktivity
Správa taktiež v rámci odboru zaznamenala citeľný posun v zameraní na obsah a používateľský zážitok s prevládajúcimi trendmi, ako je personalizácia a interaktivita. Takmer dve tretiny dopytovaných verí, že v nadchádzajúcich dvoch rokoch bude mať značný dopad mobilná integrácia. S rastúcim počtom spotrebiteľov, ktorí s digital signage komunikujú, budú mať značky príležitosť zhromažďovať dáta a získavať informácie o spotrebiteľskom správaní a na základe toho čo najvhodnejšie prispôsobovať ponúkaný obsah.

Odboroví experti zároveň veria, že by mali maloobchodníci využívať elektronické reklamné displeje intuitívnejšie, aby zákazníkom ponúkli jedinečný zážitok, a prekonali tak jednu z prekážok elektronického obchodu. Interaktívnu a personalizovanú signage je možné efektívne využívať na podporu fyzických zážitkov, či už cez mobilnú integráciu alebo interaktívne aplikácie, v prípade ktorých sa v nadchádzajúcich dvoch rokoch očakáva vysoký dopyt.

Birgit Jackson, Commercial Director divízie Visual Solutions v Sharp Electronics Europe, vysvetľuje: „Trh s elektronickými informačnými a reklamnými displejmi digital signage v priebehu posledných rokov vďaka dostupnosti ponúkaných riešení rýchlo rastie, pričom podniky uplatňujú stratégie digitálnej transformácie, ktoré spájajú offline aj online zážitky. 

V spoločnosti Sharp veríme, že pre tvorbu riešení, ktoré budú aj naďalej pre našich zákazníkov užitočné a relevantné, je nutné v rámci odboru spolupracovať a zdieľať postupy zavedenej praxe. Vďaka vzájomnej spolupráci s komunitou partnerov lepšie pochopíme prekážky a príležitosti, ktoré pred nami ležia, a budeme tak našim zákazníkom schopní priniesť čo najlepšiu šancu na úspech aj príležitosť využiť plný potenciál digital signage v ich podnikaní“.

Bezplatnú správa pod názvom „Kadiaľ ďalej? Digital signage v roku 2020“ je možné stiahnuť zde.


​​​​​​​O spoločnosti Sharp Electronics CEE

Spoločnosť Sharp Electronics CEE ponúka jedinečné portfólio oceňovaných riešení na vizualizáciu a správu informácií, ktoré podnikom pomáhajú transformovať spôsob, ktorým s informáciami pracujú. Špičkové zariadenia MFP a veľké produkčné systémy predstavujú samotné jadro integrovaných aplikácií pre digitálnu transformáciu. Zobrazovacie riešenia potom zahŕňajú inovatívne video steny, digitálne signage displeje a interaktívne ploché panely na spoločné prezentácie. Našou misiou je vývoj nových produktov, ktoré podporujú vyjadrenie individuality, pričom vytvárajú zážitky obohacujúce život, a umožňujú vám byť originálnym.

Kontaktujte nás

KATE LAWSON
European PR Manager
kate.lawson@sharp.eu

Sociálne médiá