Kontakty

Dosiahnutie maximálnej nezávislosti

Vďaka inovatívnym riešeniam skladovania je teraz nezávislosť od rozvodnej siete väčšia ako kedykoľvek predtým: Kombinácia solárneho systému a batérie v závislosti od sezóny pokrýva 80 % potrieb domácnosti.

Dlho boli možnosti samozásobenia sa solárnou energiou obmedzené. Počas dňa sa vyrobilo viac solárnej energie ako bolo potrebné a počas noci nebola k dispozícii žiadna vlastná solárna energia.

Vďaka predstaveniu inovatívnych riešení skladovania sa môže táto hodnota teraz zvýšiť v závislosti od počasia až na 80 %. Energia vyrobená počas dňa sa uskladní a dá sa použiť kedykoľvek počas dňa, dokonca aj v noci.
S plne nabytou batériou systém pokračuje v pokrývaní súkromnej spotreby. Nadbytok energie sa dáva do verejnej energetickej siete.

Používanie solárnej energie počas dňa

Prevádzka solárneho systému a uskladnenie v každodennej praxi:

Ráno

Energia vyrobená v solárnom systéme sa používa na vlastnú spotrebu. Nadbytok energie sa ukladá do batérie.

Poobedie

S plne nabytou batériou systém pokračuje v pokrývaní súkromnej spotreby. Nadbytok energie sa dáva do verejnej energetickej siete.

Večer

Po západe slnka systém poskytuje uloženú energiu z batérie pre vlastnú spotrebu.

Noc

Dokonca aj v noci systém pokračuje v poskytovaní uloženej energie. Ak batéria nemá dostatočnú kapacitu, z verejnej energetickej siete sa získa ďalšia energia.

Znalosti o batériách

Výber solárnej batérie — dôležité faktory

Ako dodávateľ energetických riešení spoločnosť Sharp ponúka — okrem fotovoltaických modulov (FV modulov) — batérie pre rôzne požiadavky, aby sa dosiahla čo najväčšia nezávislosť od dodávateľov elektrickej energie pre zákazníkov.

Koncepty batérií

Koncepty batérií na trhu sa líšia v prvom rade podľa zahrnutých komponentov. V závislosti od konceptu batérií sú ideálne buď ako doplnok existujúcich fotovoltaických systémov, alebo ako kompletné riešenia pre nové inštalácie.

Kapacita batérie (kWh)

Použiteľná kapacita batérie v kWh označuje, koľko energie sa dá získať z plne nabitej batérie. Často sa udáva aj nominálna (celková) kapacita, ale obvykle sa nedá úplne využiť. Rozdiel medzi týmito hodnotami je hĺbka vybitia (DOD). Príklad: Batéria má kapacitu 16 kWh a úroveň vybitia 50 %; k dispozícii je preto 8 kWh (50 % z 16 kWh). Kapacita batérie, ktorú pre svoju domácnosť potrebujete, závisí od veľkosti vášho fotovoltaického systému, spotreby energie a požadovanej miery energetickej nezávislosti. So správnym riešením skladovania energie môžete úplne využiť dostupnú kapacitu batérie a môžete dosiahnuť maximálnu nezávislosť od rozvodnej siete.

Technológia

Na trhu sú dve hlavné technológie batérií: lítium-iónové články a olovené batérie. Obidve technológie majú svoje výhody a nevýhody. Olovené batérie sú dobre zavedené a komerčne osvedčené, ale sú veľmi ťažké a majú veľký objem Lítium-iónové články majú väčšiu hĺbku vybitia, väčšiu účinnosť a sú ľahšie, takže sa používajú napríklad vo veľmi kvalitných elektrických autách.

Priestor

Olovené a lítium-iónové batérie majú rôzne požiadavky na miesto inštalácie, napríklad pokiaľ ide o veľkosť miestnosti a zaťaženie podlahy. Preto je dôležité najprv zistiť, kam v dome sa dajú batérie.

Záruka

Záruky na produkt pokrývajú materiálové a výrobné chyby. Záruka na výkon zaisťuje pre zníženie výkonu batérie minimálnu kapacitu počas záručnej doby a často aj minimálny počet úplných cyklov. Rozsah týchto záruk závisí od výrobcu.

Úplné cykly

Operácia úplného nabitia batérie a následného vybitia do hĺbky vybitia sa nazýva úplný cyklus. Úplný cyklus sa môže skladať z niekoľkých čiastočných cyklov (nabitia a vybitia). V období záruky by ste mali dosiahnuť maximálny počet cyklov. Mali by ste mať na pamäti, že počet cyklov odkazuje na udávanú hĺbku vybitia.

Spýtajte sa nášho inštalačného partnera Sharp pre odporúčania ohľadom systému batérie, ktorý najlepšie vyhovuje vašim požiadavkám.